Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๑๔

dungtrin_editor_coverใจที่ไม่แพ้จะแกร่งขึ้นเรื่อยๆ

dungtrin_new2

สิ่งใดเอาชนะคุณไม่ได้ครั้งหนึ่ง
สิ่งนั้นจะให้ความรู้สึกเข้มแข็งกับคุณหนึ่งครั้ง
สิ่งใดเอาชนะคุณไม่ได้สิบครั้ง
สิ่งนั้นจะให้ความรู้สึกเชื่อมั่นว่าคุณไม่มีทางแพ้สักครั้ง

ถ้ารู้สึกอ่อนแอ
แค่ถามตัวเองว่าแพ้อะไรบ้าง
แล้วเอาชนะสิ่งนั้นทีละครั้ง
คุณจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
กระทั่งมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเหนือสิ่งนั้น
ทว่าถ้ารู้สึกอ่อนแอ
แล้วเอาแต่ตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองว่ายังไงก็แพ้
คุณจะแพ้สิ่งนั้นจริงๆด้วยสภาพจิตใจที่เหลวแหลก
แทบจะตั้งแต่แรกที่คิด

สิ่งแรกที่เอาชนะง่ายที่สุด
คือความคิดว่า อย่าสู้เลย ถอยเถอะ
งอมืองอเท้าเถอะ
เมื่อไม่เชื่อมันครั้งหนึ่ง ลุกขึ้นพยายามแค่หนึ่งครั้ง
คุณได้ชื่อว่างัดข้อกับสิ่งไม่มีตัวตนในหัว
ที่กุมอำนาจเหนือชีวิตผู้คนเกือบทั้งโลกได้แล้ว

ดังตฤณ
ธันวาคม ๕๗