Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๐๙

dungtrin_editor_coverยามรัก ยามชัง

dungtrin_new2

ในอารมณ์รัก
ใจอยากนัดเจอกันชาติหน้า

ในอารมณ์ชัง
ใจอยากสิ้นสุดแค่ชาตินี้

แท้จริงแม่เหล็กดึงดูดให้พบกันอีก
หาใช่ความอยากหรือไม่อยากพบ
แต่เป็นบุญที่ทำต่อกันจนแสนรัก
รวมทั้งบาปที่ทำใส่กันจนสุดชัง
กลายเป็นสายใยและภัยเวรต่อกัน
ที่ไม่อาจตัดให้ขาด
เพียงด้วยอารมณ์อยากแค่ตื้นๆ

ในเส้นทางการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนี้
การจากกันจริงๆไม่มี
มีแต่โอกาสสร้างหรือทำลายความรักที่มีให้กัน
ฉะนั้น อย่าหวังการจากลาชั่วนิรันดร์
แต่ควรหวังจะอภัยกันให้เป็น
หรือเพิ่มความรักให้ทวีขึ้นให้ได้
เพราะเมื่อเจอกันใหม่
สายใยและภัยเวรนั่นเอง
ที่จะสร้างชะตาให้ร่วมประสบการณ์แบบใดอีก


ดังตฤณ
ตุลาคม ๕๗