Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๐๗

dungtrin_editor_coverคิดแบบเห็นอนาคต

dungtrin_new2

ถ้ารักจะเป็นคนหมกมุ่นครุ่นคิด
จงคิดถึงตัวเองในปัจจุบันให้มาก
ขนาดเห็นตัวเองในอนาคตได้

ในทางปฏิบัติแล้ว คนคิดมาก
หมายถึงคนที่ห่วงแต่อนาคต
หรือไม่ก็เสียดายแต่อดีต
ผลของการคิดมาก
จึงเป็นการ ‘ล้มละลายทางตัวตน’ ในปัจจุบัน
คิดมากจนเหมือนหุ่นยนต์ไร้ค่าอยู่ในวันนี้
เพราะมัวรันโปรแกรมพรุ่งนี้กับเมื่อวานไม่หยุด

ต่อเมื่อเปลี่ยนใหม่
จากความคิดกังวลเช่น ‘พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะ?’
กลายมาเป็น ‘วันนี้จะเตรียมอะไรให้พรุ่งนี้ได้บ้าง?’
หรือจากความคิดอาลัยอาวรณ์เช่น
‘เมื่อวานทำไมเลือกโง่ๆอย่างนั้น?’
กลายมาเป็น ‘วันนี้เลือกคิดอะไรฉลาดๆหรือยัง?’

เมื่อถอดถอนความคิด
จากวังวนคำถามซ้ำซากเกี่ยวกับอนาคตอันไม่เป็นที่รู้
และอดีตอันไม่อาจย้อนคืน
คุณจะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่กับตรงนี้ ที่เป็นปัจจุบัน
ขุดคุ้ย ค้นหา ตั้งคำถามเกี่ยวกับความจริงตรงหน้า
มากขึ้น มากขึ้น กระทั่งเห็นตัวเองในอนาคตใกล้ๆ
ว่ามีอะไรให้ทำบ้าง
ตลอดจนเห็นอนาคตไกลๆ
ว่าจะดีขนาดไหนได้จริง

ดังตฤณ
กันยายน ๕๗