Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๐๑

dungtrin_editor_coverวันสุดท้ายที่มีความทรงจำแสนดี

dungtrin_new2

กับคนบางคน
ถ้าคุณตั้งขีดจำกัดไว้ได้ถูกว่า
จะรู้จักคบหากันถึงแค่วันไหน
ก็อาจมีแต่ความทรงจำแสนดีที่คงไว้

ทว่าในความเป็นจริง
ชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึงวันไหน
และเมื่อถึงวันสิ้นสุด
ก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจำที่เลวร้าย
แม้เสียดายเพียงใด
ก็ไม่มีใครช่วยย้อนเวลากลับไปแก้ไข
วันอันไม่เป็นที่รู้ล่วงหน้านั้นได้

ชีวิตไม่ได้ตามใจคุณ
ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของใคร
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแทรกแซงอันไม่อาจคะเน
บทเรียนบางบทจดจำไว้ใช้ระวังในครั้งต่อไปได้
แต่บทเรียนหลายๆบทก็ผ่านมาครั้งเดียว
ไม่เปิดทางให้ซักซ้อมก่อนล่วงหน้า
และไม่ให้โอกาสแก้ตัวซ้ำภายหลัง
พลาดแล้วพลาดเลย ผ่านแล้วผ่านเลย
ผลเป็นอย่างไร ทำได้มากที่สุดก็แค่จำไว้อย่างนั้น

ก่อนตายในแต่ละชาติ
ความรู้สึกท้ายๆจะบังคับให้มองย้อนหลัง
เพื่อเห็นความจริงเพียงหนึ่งเดียว คือ
เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด เหมือนละครที่ไม่มีอะไรจริง
มีแต่ความเปลี่ยนแปลงสลับฉากไปเรื่อย
ทุกฉากต้องมีสิ้นสุด โดยเฉพาะฉากจบสุดท้าย
ที่ต้องเสียทุกสิ่งแม้ความทรงจำ
ใครยึดไว้ก็เสียใจเปล่า ตายไม่สงบเปล่าๆ
ใครปล่อยได้ก็สบายใจ ตายอย่างเป็นสุขง่ายๆ

ทางเดียวที่จะ ‘ปล่อยจริง’
คือ ต้องมีชาติใดชาติหนึ่ง เห็นความจริงตั้งแต่กลางชีวิตว่า
ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นับแต่ลมหายใจ ไปจนกระทั่งอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลาย
เมื่อเห็นความจริงอันไม่เที่ยงในกายใจได้
ก็จะไม่ติดใจ ไม่เห็นอะไรภายนอกน่ายึดน่าหวัง
ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปได้เช่นกัน

ดังตฤณ
มิถุนายน ๕๗