Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๑๙๑

dungtrin_editor_coverความรักที่คุณคู่ควร

dungtrin_new2

ความรักที่คุณคู่ควร
ขึ้นตรงกับเมตตาที่มีให้คน

ความรักแบบหญิงชาย
อาจเป็นเรื่องของกรรมเก่าแกล้งจับคู่ให้
แต่ความรักแบบเพื่อนร่วมทุกข์คิดเผื่อแผ่ให้แก่กัน
เป็นเรื่องของกรรมใหม่ที่ต้องฝึกสร้างเอง
และรับผลเองทันตาในชาตินี้

แรกๆดูเหมือนความรักแบบเผื่อแผ่
คือการต้องตัดใจยื่นให้ ต้องฝืนอภัย ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
เพราะใจที่แห้งแล้งยังไร้น้ำ ยังไม่เห็นเหตุผลของการให้ทาน
แต่หลังๆจะค่อยๆชัดว่าความสุขคือผลตอบแทนที่แสนคุ้ม
สุขที่ได้ยื่นให้ สุขที่ได้อภัยหมดใจ สุขที่ได้เปรียบทางจิต
เพราะมีน้ำใจไว้ทำความชุ่มชื่นกับตัวเอง
ไม่ต้องแสวงหาความชุ่มชื่นมาจากไหนอีก

ดังตฤณ
มกราคม ๕๗