Print

ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ - ฉบับที่ ๗๗

คอลัมน์: ธรรมะกับไลฟ์สไตล์
ตอน: ?พิธีกร นักแสดง อาจารย์สอนภาษาจีน ศิลปินแบบอย่าง และปณิธานในเส้นทางธรรมของคุณอี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ?
สัมภาษณ์โดย: ตันหยง
เรียบเรียงโดย: ทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัว

คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ (หรือคุณอี้) นักแสดงที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันหนุ่มท่านนี้ โลดแล่นในจอทีวีในฐานะของผู้ดำเนินรายการ ?แฟนพันธุ์แท้? และในอดีตดำเนินรายการ ?อัจฉริยะข้ามคืน? ของค่าย ?เวิร์คพอยท์? ของคุณปัญญา นิรันดร์กุล นอกจากงานด้านทีวีคุณอี้ยังเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน! คุณอี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แม้ว่าบทบาทในทางโลกของคุณอี้จะมีหลากหลาย ประวัติงานทางด้านสังคมของคุณอี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ในอดีตคุณอี้เป็นอนุกรรมาธิการกิจการสตรีเยาวชนและผู้สูงอายุ และเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ประธานโครงการเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อเยาวชน, ๑ ครอบครัว ๑ ลูกกตัญญู, กรรมการและเลขานุการกลุ่มธรรมะการ์ตูน ๘o พรรษา มหาราช, ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่องพระพุทธเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, ประธาน ?กองทุนสื่อธรรมะเพื่อเยาวชน?

Your browser may not support display of this image.

นอกจากที่ตันหยงกล่าวมาแล้วนี้ คุณอี้ทำอะไรอีกบ้างคะ

?ก็เป็นวิทยากรรายการมองชีวิต มีชีวา คลื่น FM 96.5, นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาโดยใช้ธรรมะสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป จัดรายการอวสานความทุกข์ทางคลื่น FM
95.25 และรายการกระแสสังคม ทางคลื่น FM 92.5, คอลัมนิสต์ หน้าการศึกษาของหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ "หัวใจนักปราชญ์", โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม, อาจารย์สอนภาษาจีนโครงการ To Be Number 1 (เรียนภาษาอย่างมีความสุข), ผู้อำนวยการสถาบันฮั่นอี้, วิทยากรบรรยายและอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ?

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการภาษาจีน To Be Number 1: http://www.hanyischool.com/ หรือ โทรศัพท์ 02-714-2834-5

ได้รับรางวัลศิลปินและเยาวชนหลายอย่าง (ศิลปินแบบอย่าง)

?ครับในส่วนของรางวัลที่ได้รับก็มี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๔๕ ,รางวัลศิลปินคุณธรรม ปี ๒๕๔๖, รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านยาเสพติด, รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา?

ผลงานละครโทรทัศน์ที่ผ่านมาละคะ

?ผมดำเนินรายการเป็นพิธีกรรายการอัจฉริยะข้ามคืน ทางช่อง ๓ ตั้งแต่ปี ๔๙ จนถึงปีที่แล้ว ส่วนรายการแฟนพันธุ์แท้ก็ทำมาตั้งแต่ปี ๕o จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ก็มีรายการ อัจฉริยะยกบ้าน, มองปัญหาด้วยธรรม, ตามหาแก่นธรรม, พลังงานของพ่อ, รักลูก Learning,
ธรรมะกับนักบริหาร, สุขภาพกาย สุขภาพจิต ละครโทรทัศน์ก็มีเรื่องน้องใหม่ ร้ายบริสุทธิ์ (ช่อง ๓ ในปี ๒๕๔๓) ส่วนละครเทิดพระเกียรติชุด ฟ้าโอบ ดินอุ่น เรื่อง นักสู้?

เคล็ดลับในการทำงานด้านพิธีกรจนประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียง

Your browser may not support display of this image.

?คือต้องเข้าใจเป้าหมายว่าเราทำเพื่ออะไร เข้าใจกรอบของการทำงาน ต้องมีความเพียรพยายามในการฝึกฝนตัวเอง เพราะอาชีพพิธีกรนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพูด ซึ่งพิธีกรก็ยังแบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ ๑) ผู้ที่ทำให้พิธีการสำเร็จลุล่วง พิธีกรในเชิงพิธีการหรือที่เรียกว่า master of ceremony ๒) ผู้ดำเนินรายการ ในส่วนของการบรรยาย การอบรม การอภิปราย เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกระตุ้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการร่วมอภิปรายหรือ participate การเป็นผู้ดำเนินรายการ ๓) เป็นส่วนของ presentor ผู้ที่สามารถนำเสนอได้ บางทีไม่มี script เช่นในรายการใหญ่ๆบางทีเรา ต้องนำเสนอสินค้า นำเสนอความคิด หรือนำเสนอไอเดียให้น่าสนใจด้วย บางทีต้องใช้ทักษะทั้ง ๓ ส่วนนี้ประกอบกันจัดสรรให้ลงตัว และในบางครั้งต้องใช้ทักษะทั้ง ๓ ด้านนี้พร้อมกันครับ แต่สิ่งที่ผมสนใจในเชิงกระบวนการคือการเป็นวิทยากร เพราะการเป็นวิทยากรทำให้เราใฝ่รู้ หาความรู้ บรรยายอบรม และแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ได้ด้วย นี่คือเหตุผลที่ทำให้ต้องฝึกฝนทักษะของตนเอง ต้องอ่านหนังสือบ่อยๆ พบปะผู้คนบ่อยๆ หมั่นข่วนขวายที่จะเรียนรู้ ในการที่จะก้าวก้าวข้ามอุปสรรคหรือขีดจำกัดของตนเองเช่นการกระโจนเข้าไปทำงานที่ยากขึ้นเช่นงานที่เกี่ยวกับภาษาจีน หรือการทำรายการโทรทัศน์ด้วยตัวเอง ก็สามารถทำให้เราเอาชนะตัวเองได้ ชนะใจตัวเอง และฝึกฝนให้ชีวิตแข็งแกร่งขึ้นนะครับ?

ได้ข่าวว่าคุณอี้ตัดสินใจรับเล่นเป็นลัดธีร์ ?ละครกรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรม?กับคุณดังตฤณและทีมงานของวัดพระราม ๙ ฯ ช่วยเล่าให้ฟังทีค่ะ

?ตอนนี้บทบาทล่าสุดคือเป็นผู้อำนวยการผลิตละครเรื่องนี้ด้วยครับ โดยได้รับการมอบหมายจากพระที่วัดพระราม ๙ ฯ เพราะผมเป็นลูกศิษย์ของวัดพระราม ๙ ฯ และเป็นคนที่ทำงานด้านการเผยแผ่ธรรมะอยู่ด้วยครับ

ส่วนบทตัวละครลัดธีร์นั้นเป็นนักบินที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความไม่พอใจในการมีชีวิตคู่เพียงคนเดียวก็เลยแสวงหาคนใหม่ ตอนแรกก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่เหมือนกัน เพราะบทละครนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่ค่อยชอบ แต่การเป็นนักแสดงก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบทมากกว่าปรับบทให้เข้ากับตัว เพราะฉะนั้นจะหาวิธีการอย่างไรที่จะสามารถทำให้เราเข้าถึงบทได้มากที่สุด เพื่อคนดูจะได้อิน เพื่อจะทำให้เนื้อหาหรือองค์รวมสามารถที่จะอธิบายในเชิงของธรรมะได้ดี ผมว่าตรงนี้เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเล่นละคร ซึ่งตรงนี้ต้องมีการเสียสละ ต้องทุ่มเท ต้องลดความมีตัวตนของเรา ว่าตัวฉันเป็นแบบนี้ไปเล่นละครที่แตกต่างจากตัวเราเองไม่ได้? ถ้าเราต้องการทำงานแบบมืออาชีพต้องลดความมีตัวตน ต้องเสียสละ ลดอคติ ธรรมะช่วยทำให้เราลดความมีตัวตนลงได้ ที่ผ่านมาเราทำงานด้านการเผยแผ่สื่อธรรมะอยู่แล้ว และละครเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง รวมทั้งละครจะมีอานุภาพสูงถ้าสามารถเอามาเชื่อมโยงกับธรรมะได้จะช่วยทำให้คนสนใจธรรมะมากขึ้นในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายด้วยครับ?

Your browser may not support display of this image.

และอะไรเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจมาร่วมเล่นละครและได้ข่าวว่าคุณอี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ละครนี้อีกด้วยค่ะ

?ที่ตัดสินใจร่วมเล่นละครเพราะอยากมีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมะด้วย ตอนนี้ก็ดูในภาพรวมของ production ในเรื่องของการผลิต ในเรื่องของบท ในเรื่องของช่วงเวลา โดยพี่ตุลย์จะเป็นหลักในเรื่องของการปรับแก้ไขบทด้วยท่านเป็นเจ้าของบทประพันธ์อยู่แล้ว ผมจะช่วยดูในเรื่องของการประสานงานต่างๆโดยรวมครับ?

หมายเหตุ: สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครกรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมได้ที่ http://dungtrin.com/ หรือ www.howfarbooks.com/

ปณิธานในเส้นทางธรรมอย่างมั่นคงแบบอุทิศตน มีแนวการทำงานเพื่อสังคมอย่างไรบ้างคะ


?ก็คิดว่าชีวิตนึงถ้าเรามีโอกาสบรรลุธรรมได้ อย่างที่หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้แสดงธรรมเอาไว้ว่า ?ในชีวิตหนึ่ง ควรจะบรรลุพระโสดาบันให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อพัฒนาไปสู่การบรรลุพระนิพพานในวันข้างหน้า? ผมคิดว่านี่เป็นจุดมุ่งหมายที่คนสนใจธรรมะคงจะมีคล้ายๆกัน ซึ่งจะไปสู่เป้าหมายตรงนี้ได้ก็ต้องสร้างสมกุศลหรือบารมีต่างๆเอาไว้ด้วยครับเช่นการเสีลสละ การทำประโยชน์ การลดความเห็นแก่ตัวลง การให้อภัยทาน การให้ธรรมทาน ฯลฯ?

แรงบันดาลใจในการทำงานทั้งหมดมาจากคุณพ่อผู้ซึ่งให้กำเนิดชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

?คือพ่อเป็นตัวอย่างให้เห็นในด้านการเสียสละ การทำงาน การทำหน้าที่ การทำประโยชน์ต่างๆ ผมมองว่าการเป็นต้นแบบที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน คือพ่อเป็นต้นแบบให้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ จนเติบโตขึ้นมาผมก็ได้เรียนรู้และได้เห็น ทั้งในด้านการเสียสละ ความกตัญญู ความพอเพียง ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจที่ำสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตครอบครัว ผมคิดว่าธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้ว แม้่พ่อผมจะไม่สอนเป็นหลักธรรมะโดยตรงแต่ท่านจะหยิบยกมาเป็นแบบอย่างเช่นการเสียสละอดทนต่อครอบครัว การซื่อสัตย์กับแม่ การไม่เคยทำร้ายแม่ การให้อภัย การเป็นคนใจกว้าง พ่อท่านก็สอนว่า ?อย่าไปนั่งคิด จดจำอยู่กับความคิดเก่าๆ เพราะจะทำให้เราทุกข์และเป็นการทำร้ายตัวเราเองในที่สุด? พ่อจะไม่ชอบถ้าเราไม่มีความเป็นลูกผู้ชายครับ

ผมอ่านหนังสือธรรมะมาตั้งแต่อายุ ๑๖ หรือ ๑๗ แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว แต่?.ตั้งแต่คุณพ่อผมเสียไป ก็มีคนแนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะเช่นของท่านพุทธทาส ทำให้ผมพบว่า ธรรมะเป็นหัวใจสำคัญในการเยียวยาให้เราทุกข์น้อยลง เข้าใจชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลีกหนีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายได้ ด้วยความที่ผมผูกพันกับพ่อมากก็เลยทำให้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะมากขึ้นหลังจากที่คุณพ่อเสียครับ?

Your browser may not support display of this image.

การให้อภัยทาน ความโกรธและความพยาบาท จากเหตุการณ์การประสบอุบัติของลูกชายที่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง ของผู้เป็นพ่อ! แต่คุณอี้ก็ผ่านมาได้ด้วยดี ช่วยเล่าเพื่อเป็นธรรมทานสักนิดค่ะ

?เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของคนเพียงคนเดียว แต่ทำให้เราเกือบเสียชีวิตกันทั้งครอบครัว ตอนแรกผมก็เจ็บปวดเหมือนกัน แต่คิดไปคิดมาก็พบว่าถ้าเรายิ่งผูกความโกรธ ความแค้นความพยาบาทเหล่านั้นเอาไว้ มันก็ยิ่งทำให้เกิดความเครียดและทำให้แผ่รังสีที่ไม่ดีออกมาให้กับคนรอบข้างอีกด้วย แล้วเหตุการณ์ตรงนี้ก็ผ่านมาแล้ว คิดอาฆาตไปก็ไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น แต่การให้อภัย ยิ่งมากเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งดีครับ ตรงนี้้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ในที่สุดการให้อภัยทาน การแผ่เมตตาพลังงานบริสุทธิ์ออกมา ก็สามารถช่วยให้ลูกเราพลิกฟื้นขึ้นมา และรอดพ้นจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไปได้ครับ?

Your browser may not support display of this image.

การนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และชีวิตครอบครัว

?หลักในการทำงานของผมนะครับก็คงเป็น plain living and high thinking คือการทำตัวให้ต่ำ ทำใจให้สูง ในแง่ของการทำตัวให้ต่ำก็จะเป็นการลดความต้องการของตัวเองในด้านวัตถุให้น้อยลง ความเป็นคนสันโดษใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่าย แต่ในด้านของจิตใจให้มองคนที่สูงกว่าเรา ว่าทำไมเค้าจึงทำได้ ทำไมท่านเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จในทางธรรมได้เช่นคุณดังตฤณ ท่านว. วชิรเมธี ท่านพุทธทาส หลวงพ่อปราโมทย์ ทำไมท่านเหล่านั้นจึงรักษาศีลที่บริสุทธิ์ได้ ทำไมท่านเหล่านั้นจึงสามารถเสียสละที่ยิ่งใหญ่ได้ เราก็มองท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับ

ในเรื่องของครอบครัวผมคิดว่ามันมี ๓ อย่างที่ต้องคำนึงคือ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ซื่อตรงและความสมดุลในแง่ของการจัดสรรเวลา จัดสรรทรัพยากร จัดสรรความรักและความสุข การให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ ตรงนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวด้วยครับ?

Your browser may not support display of this image.

หลักธรรมะ การปฏิบัติภาวนาของตนเอง รวมทั้งเป้าหมายในชีวิตนี้ค่ะ

?ในช่วงเข้าพรรษานี้และตลอดไปผมก็ตั้งใจจะรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ที่สุด ตอนนี้ก็ตั้งใจอย่างมากในการรักษาศีล ๕ ทั้งในด้านการกระทำและด้านของความคิดต่างๆด้วยครับว่าพยายามให้อยู่ในกรอบของศีล ส่วนที่มักจะพลาดในการเป็นพิธีกรคือการพูดแซว พูดหยอกล้อกัน เราก็พยายามจะสำรวมให้มากที่สุด นอกจากการรักษาศีล ๕ แล้วผมนั่งสมาธิและแผ่เมตตาทุกวัน ทั้งเช้าและเย็นครับ

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตคงเป็นอยากจะทำตนให้เป็นประโยชน์มากที่สุด มีชีวิตที่งดงามต่อไปเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและก็หวังว่าพวกเราจะช่วยกันทำบุญทำกุศลให้มาก ร่วมกันด้วยนะครับ?

วันนี้ดิฉันและทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัวก็ต้องขอขอบพระคุณ คุณอี้ หรือคุณแทนคุณจิตต์อิสระ มากค่ะที่ได้มาแบ่งปัน สิ่งดีๆให้กับทีมงานและผู้อ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ให้เห็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ บุคคลแบบอย่างของเยาวชน! ในทางโลกและทางธรรมกันค่ะ