Print

ห้องการ์ตูน - ฉบับที่ ๑๗๙

การ์ตูนคุณธรรม เรื่อง "แรงริษยา"

โดย ปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์

p01

 p02

p03

p04

 

ที่มา โครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่ ๒
โดยเว็บไซต์การ์ตูนธรรมะดอทคอม http://www.cartoondhamma.com/