Print

ห้องการ์ตูน - ฉบับที่ ๑๗๐

การ์ตูนคุณธรรม

เรื่อง “ป้าแสนดีกับเพื่อน ๔ ขา”

โดย โกสินทร์ โกศินานนท์

cartoon1

cartoon2

ที่มา โครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่๑
โดยเว็บไซต์การ์ตูนธรรมะดอทคอม http://www.cartoondhamma.com/

(ขณะนี้ เว็บไซต์การ์ตูนธรรมะดอทคอม กำลังจัดประกวดการ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่๒ อยู่นะคะ
ติดตามกติกาได้ที่ https://www.facebook.com/CartoonDhammaCom
เปิดรับผลงานถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ค่ะ)