Print

ธนาคารความสุข - ฉบับที่ ๑๗๙

eddy_cover

ฝน ฟ้า ปัญหา กิเลส

โดย aston27
aston2

bank--179

(ภาพประกอบโดยฝีมือและความเอื้อเฟื้อของคุณ Rangsamin ครับ)

เดือนนี้ผมเดินทางมากเป็นพิเศษครับ ถ้าเป็นสำนวนโบราณท่านจะเรียก ชีพจรลงเท้า

ต้นเดือนไปลอนดอนมา ก็มีฝนตกสลับแดดออก
กลับมากรุงเทพสัปดาห์นึง ฝนก็ตกอยู่ ไปเชียงใหม่ก็ฝนตก
ตอนที่พิมพ์อยู่นี่ ผมอยู่ที่โฮจิมินห์ เวียดนาม ก็เจอฝนอีก

สรุปว่า ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

หน้าฝนแบบนี้ สังเกตได้อย่างหนึ่งว่า ฝนตกก็เรื่องธรรมชาติ
ไม่ว่าจะชอบไม่ชอบ อยากหรือไม่อยาก ถ้าฝนจะตกก็ห้ามไม่ได้หรอก
ทำได้แค่รู้จักเตรียมพร้อมป้องกันตัว ไปไหนก็พกร่มในกระเป๋า

คนที่โดนฝน บางคนภูมิคุ้มกันน้อยก็ป่วยง่าย
บางคนภูมิคุ้มกันมาก ก็แข็งแรงเป็นปกติ ป่วยยากหน่อย

จะว่าไป ปัญหาในชีวิตพวกเราก็คล้ายฝนนะครับ
ฝนมีเหตุจะตก เราก็ห้ามไม่ได้ ฉันใด
ปัญหามีเหตุจะเกิด เราก็ห้ามไม่ได้ ฉันนั้น

แต่สังเกตไหมครับ ทำไมคนที่เจอปัญหาเดียวกัน
ทุกข์ไม่เท่ากัน ป่วยใจไม่เท่ากัน?

ตอบให้ว่าเพราะภูมิคุ้มกันในใจเราไม่เท่ากันครับ
เริ่มจากการป้องกันเหตุของทุกข์ก็ไม่เท่ากัน

ภูมิคุ้มกันทุกข์ทางใจ ได้แก่ ระดับสติ ปัญญา ในใจแต่ละคน
การป้องกันเหตุแห่งทุกข์ก็เช่นการรู้จักฝึกทำทาน รักษาศีล เจริญสติ

ทำทานเพื่อฝึกใจให้คุ้นชินจะสละออก
ฝึกรักษาศีลเพื่อลดความเห็นแก่ตัว ฝึกใจให้เข้มแข็ง
ฝึกสติเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพจิตให้ตั้งมั่น เป็นสมาธิ มีกำลัง
เห็นความจริงของตัวเอง เข้าใจตัวเอง เข้าใจโลก

ทั้งหมดที่พูดมา จะช่วยลดละความยึดมั่นในอติมานะ
หรือความเห็นผิดว่ากายนี้ ใจนี้ เป็นเรา ของเรา
อย่าดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยนะครับ

อย่างคนมาทำร้ายเรา เราทำอภัยทานให้ ใจก็สูงขึ้น
เพราะคนที่อติมานะมาก อภัยไม่ลงหรอก มัวจ้องจะแก้แค้น เอาคืน

ศีล ๕ แต่ละข้อที่ละเมิดกัน ก็เพราะเห็นแก่ความสุข ความเห็น
และตามใจกิเลสของตัวเองทั้งนั้น เพราะคิดว่าจะเป็นสุข
แต่สุดท้ายก็เรียนรู้ว่า มันนำทุกข์มาให้

ฉะนั้น ฝึกทำเหตุที่ดีให้ชีวิตเราเองนะครับ
ไม่มีใครมาให้พรเราได้จริง เท่ากับเราลงมือทำเหตุที่ดีให้ตัวเอง

ขนาดฝนหลวงที่ในหลวงพระราชทานมาในยามฝนแล้ง
พระองค์ท่านก็ไม่ได้สั่งให้ฝนตก ท่านก็ใช้เครื่องบินโปรยสารเคมี
ก็คือทำเหตุให้ฝนตก

ฝนตก ก็มีเหตุของมัน ฝนหยุด ก็มีเหตุของมัน
แดดออก ก็มีเหตุ แดดร่ม ก็มีเหตุ

โลกนี้ ชีวิตนี้ มีแต่เรื่องของเหตุ เรื่องของผล
ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นเพียงเพราะใจอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น

สุขสันต์วันที่ฝนตกเองแล้วก็มีวันหยุดเองครับ