Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๖๒

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนใจ

 

   editor362

 

เปลี่ยนใจ

ในความรับรู้ของคนทั่วไป

คือการที่คนคนเดิม

คิดอะไรไปอีกแบบ

อาจเพราะได้ข้อมูลเพิ่ม

หรืออาจเพราะอารมณ์ต่าง

จิตเปลี่ยน

ในความรับรู้ของผู้เจริญสติ

คือการมีสติอย่างใหญ่

เห็นว่าจิตไม่ใช่ใคร

กุศลจิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งเพราะคิดดี

อกุศลจิตเกิดอีกดวงแทนที่เพราะคิดร้าย

จิตทั้งสองดวงไม่ใช่ดวงเดียวกัน

เมื่อดวงหนึ่งดับไป

ก็เกิดอีกดวงขึ้นแทนกัน

ไม่ได้มีความเป็นบุคคลทั้งคู่

การเปลี่ยนใจ

เห็นตนเป็นคนละคนกับเมื่อวานแล้ว

แค่ฉายให้เห็นว่า

ตัวตนเป็นสิ่งต่อยอดไปได้เรื่อยๆ

ไม่ได้มีตัวของใครถาวรอยู่ที่ไหน

ทว่าก็อดยึดไม่ได้ว่า

มีตัวของตนอยู่ตรงนี้จริงๆ

คิดได้แค่ไหน ก็จริงได้แค่นั้น

ต่อเมื่อมุมมองเปลี่ยน

เห็นจิตกับความคิดเป็นต่างหากจากกัน

มีช่องว่างที่ห่างไกลเป็นคนละชั้น คนละฟาก

ความยึดมั่นเหนียวแน่นว่า

มีตนเป็นคนคิด จะหายไป

คิดได้แค่ไหน

ก็รู้ว่าไม่มีเราเป็นผู้คิดได้แค่นั้น

เพื่อจะเห็นความคิด

เป็นต่างหากจากจิต

อยู่ๆจะคิดเพื่อให้เห็นไม่ได้

เพราะจะเป็นการคิดซ้อนคิดเปล่า

ความคิดไม่มีทางเห็นความคิดได้เลย


พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ลมหายใจให้เป็นก่อน

เมื่อรู้ว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก

สติที่รู้ความจริงเกี่ยวกับลมหายใจนั้น

จะทำให้จิตมีความสามารถรู้อะไรขึ้นมา

มากกว่าอยู่ในสภาพเอาแต่คิด


เมื่อต่อยอดการรู้ลมหายใจ

ไปเป็นรู้ว่ากำลังหายใจอย่างอึดอัด

หรือกำลังหายใจอย่างสบาย

สติที่รู้ความจริงเกี่ยวกับภาวะภายใน

จะทำให้จิตเริ่มมีความสามารถ

รู้สิ่งที่เป็นนามธรรม

ที่ซ้อนกันอยู่กับสุขทุกข์ขณะนั้นๆ

เช่น เมื่อรู้สึกเป็นทุกข์

จะเห็นหมอกควันดำทางความคิดคละคลุ้ง

เมื่อรู้สึกเป็นสุข

จะเห็นความคิดเบาเป็นสายบาง เป็นต้น


เมื่อเห็นลักษณะฟุ้งยุ่ง

หรือเบาบางทางความคิดได้บ่อยๆ

สติที่เกิดขึ้นทราบว่า

เป็นความคิดคนละสาย

ไม่มีความเป็นเช่นเดิมในแต่ละสายความคิด

คุณจะได้คำตอบชัดขึ้นเรื่อยๆ วันต่อวันว่า

ไม่มีใครเปลี่ยนความคิด

มีแต่ความคิดที่เปลี่ยนไป

ไม่มีคุณในความคิด

มีแต่ความคิดที่ทำให้จิตนึกว่าเป็นคุณ!

 

 

ดังตฤณ

ตุลาคม ๖๓