Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๔๐๖

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

คนรักในหัวกับคนรักตัวจริง

 

 

editor406

 

 

แปลกแต่จริง

คนเรามักคาดหวังให้คนรัก

เป็นอะไรที่เขาเป็นให้ไม่ได้

แยกไม่ออกว่าความหวังที่เกิดขึ้นในหัว

ไม่อาจเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในตัวคนรักได้เลย

 

เมื่อพบว่าคนรักในหัว

ไม่ตรงกันกับคนรักตัวจริง

ธรรมดาย่อมเกิดความรู้สึกไม่ได้อย่างใจ

และธรรมดาของความรู้สึกไม่ได้อย่างใจนั้น

พอสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่ง

ก็กลายเป็นจุดบอดในความทรงจำ

กลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรง

หรือกระทั่งกลายเป็นอารมณ์เกลียดชังกันก็ได้

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

แปลกแต่จริง

ถ้าเต็มใจทำสิ่งที่เกินความคาดหวังของคนรัก

เรามักเห็นอะไรดีๆเกินความคาดหวัง

ทั้งจากความรู้สึกด้านดีของตนเอง

และจากการเปลี่ยนแปลงในทางดีของคนรัก

 

หลังจากฉวยโอกาสที่ใกล้ชิดกัน

เรียนรู้ความพอใจของเขา

ช่วยให้เขาได้สิ่งที่อยากได้

เราจะเกิดความรู้สึกได้อย่างใจ

แบบคนประสบความสำเร็จที่น่าภูมิใจ

และธรรมดาของความรู้สึกภูมิใจ

พอสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่ง

ก็กลายเป็นประกายความสว่างทางความจำ

กลายเป็นความพอใจที่อ่อนโยน

หรือกระทั่งกลายเป็นสุขล้นหลามเลยก็ได้

 

อย่างไรก็ตาม

คู่บุญ คือ คู่ที่เต็มใจ

จะอยู่บนเส้นทางบุญร่วมกัน

ตบมือข้างเดียวไม่เคยดัง

อย่าหวังว่าตบไปเรื่อยๆ

แล้วจะดังได้เองเพราะความเพียรของเราฝ่ายเดียว

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

คาดหวังคนอื่นมาก

ในที่สุดจะบีบคั้นหัวใจเขามาก

ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

 

ดีเกินคนอื่นคาด

ในที่สุดจะได้ใจเขาเกินคาด

แล้วเห็นเขาดีตอบเกินกว่าที่คิด!

 

ดังตฤณ

มิถุนายน ๖๕