Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๔๒๑

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

สะสมบุญ

 

editor421

 

พระพุทธเจ้าตรัสแนะให้ชาวพุทธเป็นนักสะสม

สิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะให้สะสม คือบุญ

บุญเป็นสิ่งที่ยิ่งสะสมมากขึ้นเท่าไร

ความโลภยิ่งน้อยลงเท่านั้น

บุญเป็นสิ่งที่ยิ่งสะสมมากขึ้นเท่าไร

ความสว่างยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

 

นั่นหมายความว่า ยิ่งบุญมาก ยิ่งเบามาก

ยิ่งบุญใหญ่ ยิ่งสว่างใหญ่

ความรู้สึกของนักสะสมบุญ

จึงไม่ใช่เหมือนยิ่งมีปุ่มปมปัญหาเกะกะเพิ่มขึ้นทุกที

แต่เป็นเบา โล่ง โปร่ง สบาย จากการทิ้งปุ่มปมปัญหา

 

เมื่อมีเหตุให้หวงสิ่งไม่ควรหวง

เช่น ความพยาบาทอาฆาตแค้น

หากสละได้ เลิกหวงได้ ใจย่อมเบาเหมือนฟื้นไข้

จัดว่าได้บุญ เรียกว่าให้ทาน

 

เมื่อมีเหตุยั่วยุให้ทำสิ่งไม่ควรทำ

เช่น ความอยากได้ อยากฉกฉวยสมบัติผู้อื่น

หากห้ามใจได้ อาจอึดอัดช่วงแรก แต่ปลอดโปร่งยั่งยืน

จัดว่าได้บุญ เรียกว่ารักษาศีล

 

เมื่อมีเหตุให้ยึดสิ่งไม่ควรยึด

เช่น ความหลงนึกว่าลมหายใจนี้เป็นของตน

หากรู้ว่าไม่เที่ยง สักแต่เป็นธาตุลมเข้ามาแล้วต้องออกไป

จัดว่าได้บุญ เรียกว่าเจริญสติ

 

ถ้าทำบุญอยู่ทุกวัน

คุณจะพบว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเสมอ

เพราะวันนี้เป็นวันที่คุณสะสมบุญมาได้มากที่สุดในชีวิต

และถ้ายังมีพรุ่งนี้

ก็จะยิ่งสะสมได้มากกว่าวันนี้อีก!

 

ดังตฤณ

มกราคม ๖๖