Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๔๔๒

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

การจับคู่กันระหว่างมนุษย์

 

 

 

 

editor442

 

 

 

การจับคู่กันระหว่างมนุษย์

มีความโยงใยซับซ้อนเกินกว่าที่จะเห็นด้วยตาเปล่า

แต่ละคู่มีความแตกต่างอย่างลึกซึ้ง

อีกทั้งเปลี่ยนแปลงไปมาได้หลากหลาย

ไม่ได้ตื้นเขินแค่มีชายหญิงคู่หนึ่ง

มาคบหาเกี้ยวพาราสี

หรือมาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาร่วมเรียงเคียงหมอน

 

จับคู่แล้วรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ในฐานะใด

อาจปรับเปลี่ยนได้หลายครั้งในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี

จับคู่กันเพื่อ เป็นพ่อลูกหรือแม่ลูก

จับคู่กันเพื่อ เป็นพี่เป็นน้อง

จับคู่กันเพื่อ เป็นเพื่อนที่แสนดี

จับคู่กันเพื่อ เป็นศัตรูที่แสนร้าย

จับคู่กันเพื่อ เป็นครูและศิษย์

จับคู่กันเพื่อ เป็นเจ้านายกับข้าทาส

จับคู่กันเพื่อ ปกป้องและได้รับการปกป้อง

จับคู่กันเพื่อ ดูแลและได้รับการดูแล

จับคู่กันเพื่อ เป็นหุ้นส่วนกับหุ้นส่วน

จับคู่กันเพื่อ เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้

จับคู่กันเพื่อ เป็นผู้นำและผู้ตาม

จับคู่กันเพื่อ เป็นโจทก์และจำเลย

จับคู่กันเพื่อ เป็นตำรวจและผู้ร้าย

แล้วแต่จะคิด พูด หรือกระทำต่อกันอย่างไร

ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกระหว่างกัน

 

จับคู่แล้วเกิดภาพรวมเป็น ‘กรรมใหม่’ แบบไหน

ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเน้นหนักไปในทางใด

จับคู่เพื่อ เกื้อกูลกัน

จับคู่เพื่อ ย่ำยีกัน

จับคู่เพื่อ สร้างบุญร่วมกัน

จับคู่เพื่อ ก่อบาปด้วยกัน

แล้วแต่เส้นทางตัวตนและนิสัยใจคอในแต่ละฝ่าย

ที่เมื่อมาบรรจบกันแล้ว

บันดาลให้เกิดเจตนาในทางกุศลหรืออกุศลโดยมาก

 

จับคู่แล้วสะท้อนให้เห็น ‘กรรมเก่า’ อย่างไร

ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันฉายภาพ ‘คู่กรรม’ ดั้งเดิมแบบไหน

จับคู่กันแล้วเต็มไปด้วยปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนให้รุ่งเรืองขึ้น

จับคู่กันแล้วเต็มไปด้วยปัจจัยแวดล้อมกดดันให้เสื่อมทรามลง

จับคู่กันแล้วไม่มีปัจจัยแวดล้อมพิเศษบันดาลให้ดีขึ้นหรือแย่ลง

แล้วแต่ว่าเคยร่วมกันทำสังคมแวดล้อมให้เป็นไปอย่างไร

เมื่อมาพบกันอีก

ก็ได้รับผลที่เคยสั่งสมร่วมกันมานั้นตามสภาพ!

 

ดังตฤณ

พฤศจิกายน ๖๖