Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๓๗๐

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๓๗๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

ทำอย่างไรจึงจะฝึกความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
ถาม – ทำอย่างไรจึงจะฝึกความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องครับ

ตอบ - ดูอันดับแรกเลยนะ ดูเป็นไหม
คือสิ่งที่จะจำง่ายที่สุดก็คือ เราหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่
ณ ขณะนี้เรากำลังอึดอัดหรือว่าสบาย
เนี่ย เอาตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะ

มันใช้ได้ในชีวิตประจำวันแน่นอน
ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเก้าอี้ทำงาน บนเตียงนอน อยู่ในรถเมล์ อยู่ในรถส่วนตัว
ก็มีลมหายใจอยู่ตลอดเวลา

แล้วถ้าเราถามให้ชินว่า ขณะนี้ที่กำลังหายใจอยู่
หายใจอยู่ด้วยความรู้สึกอึดอัดหรือว่าสบาย
ที่อึดอัดหรือสบายนี้เนี่ย หลังตรงหรือหลังงอ
อยู่ในท่าทางไหน อิริยาบถใด
แค่นี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันได้แล้ว

แล้วหลังจากนั้นพอไปเจอสิ่งกระทบอะไรขึ้นมานะ
ระหว่างวันเจอคนด่า ระหว่างวันเจอคนโกง เอาเปรียบ
ระหว่างวันต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบ
ระหว่างวันต้องไปสังสรรค์สมาคมกับที่บางกลุ่มเราเต็มใจ บางกลุ่มเราไม่เต็มใจ
เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับใจ นี่มันก็เหมือนกับตอนที่เราหายใจแล้ว
บางทีเป็นสุขบ้าง บางทีเป็นทุกข์บ้าง ไม่ต่างกันเลย

เราสามารถสังเกตได้ทุกลมหายใจ
ว่าลมหายใจนั้นกำลังเป็นลมหายใจแห่งความสุข
หรือเป็นลมหายใจแห่งความทุกข์
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด ต้องมีลมหายใจบอกเราได้เสมอ
นี่ตัวนี้คือความสำคัญของการที่เราตั้งต้นด้วยการสังเกตนะ
ว่าขณะนี้ที่กำลังฟังอยู่
หายใจด้วยความรู้สึกเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์
หายใจด้วยความรู้สึกอึดอัดหรือว่าสบาย
ตัวนี้นะ ถ้าเริ่มต้นขึ้นมา
เราสามารถเอาไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะครับ