Print

ดังตฤณวิสัชชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๔๔๙

 

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๔๔๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

 

เมื่อสวดอิติปิโสจบแล้ว ควรอธิษฐานอย่างไร


ถาม – เมื่อสวดอิติปิโสจบแล้วเราควรอธิษฐานอย่างไรดีคะ
เช่น ขอให้ตนเองมีความเพียร ขอให้ละความหลงผิด ขอให้มีปัญญา เป็นต้น
รบกวนขอคำแนะนำจากคุณดังตฤณด้วยค่ะ

 

ตอบ - จริงๆ แล้วถ้าทำความเข้าใจไว้ถูกต้องว่า
จิตเนี่ยนะ ถ้ามันมีความสว่าง
ถ้ามันมีความเบิกบาน ถ้ามันมีความโปร่งใส
มันเป็นประตูทางออกให้กับทุกๆ ปัญหาอยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจไว้ในภาพรวม

 

ทีนี้เพื่อที่จะสำทับเข้าไปก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน อย่างที่คุณว่า
คือพอสวดเสร็จหรือว่าจะอธิษฐาน
เวลาอธิษฐานอย่าอธิษฐานขอพร อย่าอธิษฐานแบบเข้าตัว
แต่ขออธิษฐานว่าจิตจิตนี้ที่มันเริ่มสว่างแล้ว ที่มันเริ่มเบิกบานแล้ว
อันนี้สำคัญนะคือต้องมีความสว่าง มีความเบิกบาน
มีความสุขให้รู้สึกบ้างเป็นตัวตั้ง
ถ้าเราเอาจิตแบบนั้นเป็นตัวตั้งในการคิดอธิษฐานว่า
ขอให้จิตที่มีความเปิดแล้ว ที่มีความสว่างแล้วอย่างนี้
จงอย่าได้หลงผิด จงอย่าได้กลับไปยึดมั่นอะไรผิดๆ

ตรงนี้ก็จะมีส่วนที่จะทำให้ความคิดอ่านมันปลอดโปร่ง แล้วก็ตรงทาง

 

แต่อย่างบางทีเนี่ยคือถ้าไปตั้งจิตไว้ว่าขอให้เห็นทาง
ขอให้ประตูทางที่จะไปสู่ทางรวย หรือว่าหมดหนี้ มันเปิดเลยทันทีเนี่ย
การตั้งความคิดไว้แบบนั้น ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ หรือว่าอาทิตย์หน้า
มันยังไม่เปิด มันจะเสียกำลังใจ
คือถ้าอธิษฐานผิด พูดง่ายๆ ว่าอธิษฐานผิดเนี่ย
มันจะทำให้บั่นทอนกำลังศรัทธา
แต่ถ้าหากว่าเราอธิษฐานไว้แล้วมันได้ผลประจักษ์ใจจริงๆ
อย่างเช่นบอกว่าขอให้ใจที่เปิดแล้วนี้จงอย่าได้กลับปิด
จงอย่าได้ไปหลงผิด ไปยึดมั่นอะไรที่มันผิดๆ
แล้วก็สวดทุกวัน แล้วก็ย้ำเข้าไปทุกวัน
แล้วก็พบว่าตัวเองมีใจแบบที่มันเปิดขึ้นๆ ไม่กลับปิดอีกเลย
อย่างนี้มันตรงทางที่อธิษฐาน

 

พอรู้สึกว่าที่อธิษฐานมันได้ผล
แล้วมันใช้ได้จริง มันก็มีกำลังใจยิ่งๆ ขึ้น
แล้วกำลังใจที่จะอยู่กับความสว่างนานๆ นั่นแหละ
ที่ในที่สุดมันเหมือนกับอะไรที่บ่มตัว
จนกระทั่งมันสุกงอม ทางมันเปิดเอง
ทั้งลักษณะของปัญญา วิธีคิด ความมีหัวแล่น
หรือกระทั่งชะตาที่มันจะตอบรับเข้ามา
ประตูหลายๆ บานที่มันเป็นประตูภายนอก
มันจะเปิดพร้อมๆ กันกับที่ประตูทางใจของเราเนี่ยเปิดอ้าออกนะ