Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๓๑๐

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 

 

 

จะช่วยคนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วได้อย่างไร

ถาม – ถ้ามีคนรู้จักผูกคอตายไปแล้ว เราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมครับ

ตอบ – ตอบสั้นที่สุดนะ ช่วยยาก ยากมาก
เพราะว่าผูกคอตายเนี่ยก่อนตายมันทรมาน
แล้วจิตมันยึดอยู่กับความทรมานนั้นนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นช่วยไม่ได้ ช่วยยาก แล้วก็ไม่ช่วยเลย
ก็ถ้าเราช่วยมันก็ได้น้ำใจของเรานะ

วิธีช่วยที่ดีที่สุด คือช่วยด้วยการที่ว่า
มีความสุขเมื่อไหร่ก็ขอให้ความสุขนั้นจงได้แก่เขา

นึกถึงเขานะ เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ให้นึกถึงเราที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบัน
อันเกิดจากการทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ

แล้วก็อยากให้เขาเนี่ยได้มีความสุขนั้นแบบเดียวกันกับเรา
บ่อยๆ เป็นสิบๆ ปี มันจะมีผลนะครับ