Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๓๔๑

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชชา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๓๔๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 

ทำอย่างไรจึงจะลดอาการยึดมั่นถือมั่นลงได้

ถาม – ดิฉันเป็นคนยึดมั่นถือมั่นอย่างมาก จะแก้ไขอย่างไรดีคะ

ตอบ - ให้ดูที่ใจบ่อยๆ นะครับ ดูเข้ามาที่ใจบ่อยๆ
ว่าอาการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไร

หน้าตามันมีอาการเหมือนกับจะ...
ใจเนี่ยมันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะ
สูบทุกอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของเสียหรือว่าของดี
แล้วก็พอสูบเข้ามาแล้วก็ยึดติดไว้นะ ไม่ยอมที่จะสละออกนะครับ

เห็นบ่อยๆ จนกระทั่งจิตเกิดความฉลาดขึ้นนะ
ว่า อ๋อ อาการยึดเข้ามาหรือว่ากำไว้เนี่ย
ท่าทางมันเป็นแบบนี้ (คุณดังตฤณทำท่ากำมือ)
เวลาคลายมันก็ต้องเป็นตรงกันข้าม
ทำอย่างไร ตอนนี้เราเห็นมือของเราชัดๆ แล้ว อ๋อ นี่ท่ากำเป็นอย่างนี้
มันก็จะรู้เองว่าท่าคลายเป็นอย่างนี้ (คุณดังตฤณคลายมือออก)

ดูเข้ามาที่ใจบ่อยๆ ว่าอาการยึดหน้าตาเป็นอย่างไร
ในที่สุดคุณจะได้คำตอบกับตัวเองนะ
เป็นวิธีการทางจิตที่จิตบอกตัวเองว่า
ยึดหน้าตาเป็นอย่างนี้
คลายหน้าตาเป็นอีกอย่างหนึ่ง
มันจะรู้เองว่าคลายอย่างไรนะครับ