Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๓๗๕

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๓๗๕

เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

เป็นทุกข์มากเพราะพ่อแม่จะแยกทางกัน ควรทำใจอย่างไร

ถาม – คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันกำลังจะแยกทางกัน
ตอนนี้รู้สึกเป็นทุกข์มากๆ ควรปรับใจอย่างไรคะ

ตอบ - เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้
เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่น
มันเป็นสิ่งที่เราทำอะไรให้ดีขึ้นได้มากที่สุดก็แค่ทำที่ใจ
ที่นี้ปรับใจอย่างไร ทำใจอย่างไร
ก็ดูง่ายๆ เลย ดูแบบที่่มันเห็นอยู่ชัดๆ เลยนะว่า
นี่เรียกว่าอนัตตาภายใน (คุณดังตฤณชี้มือเข้าหาตัวเอง)
เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ภายใน
แต่เรายังสามารถบริหารจัดการให้มันเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวา
ให้มันหมุนคอไปทางซ้ายหมุนคอไปทางขวาได้
เพราะมันเป็นอนัตตาภายใน เป็นอนัตตาที่ใจเราครองอยู่

แต่อนัตตาภายนอกที่ใจคนอื่นครองอยู่
แม้แต่บุคคลอันเป็นที่รักที่สุดในชีวิต อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่
ก็เป็นอนัตตาที่เราควบคุมหรือว่าบังคับบัญชาให้เป็นไป
ได้ยิ่งน้อยกว่าอนัตตาภายใน หลายสิบ หลายร้อยเท่า
ให้มีคำนี้อยู่ในใจเป็นคีย์เวิร์ด (
keyword) คำว่า "อนัตตา"
อนัตตาภายใน คือ กายนี้ใจนี้
อนัตตาภายนอก คือ กายโน้นใจนั้น
ที่ไม่ใช่สิ่งที่ใจเราจะไปบังคับบัญชาหรือสะกดจิตเขา
ให้เขาคิดอย่างไร หรือว่าให้เขาตัดสินใจอย่างไร

อนัตตาภายในยังควบคุมยากเลย
วันหนึ่งมันคิดอย่างหนึ่ง อีกวันหนึ่งมันเชื่อไปอีกแบบ
หรือวันหนึ่งเราตั้งใจดีอย่างนี้
อีกวันหนึ่งมันกลายเป็นตั้งใจร้ายไปเสียแล้ว
เห็นไหมนี่อนัตตาภายในนะ
อนัตตาภายนอกนี่ยิ่งแล้วใหญ่

อย่างมากที่สุดเนี่ยทำได้ในฐานะลูก
ก็คือคุณพ่อคุณแม่จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
เราก็จะตามไปตอบแทนบุญคุณทั้งสองท่าน
นี่คือที่สุดที่เราจะทำได้

ถ้าทำไว้ในใจอย่างนี้นะ แล้วมีคีย์เวิร์ดอยู่ในใจ
เป็นคำว่าอนัตตาภายในกับอนัตตาภายนอก
เราจะทุกข์น้อยลงทันที