Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๓๑๔

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 

 

 

การถวายเงินแด่พระสงฆ์ ถือว่าเป็นบาปไหม

ถาม – การถวายเงินแด่พระสงฆ์ ถือว่าเป็นบาปไหมครับ
เนื่องจากเห็นว่าข้าวของต่างๆ มีเยอะแล้ว
จึงคิดว่าถ้าถวายเป็นเงิน ท่านอาจจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ครับ

ตอบ - เดิมถ้าเอาตามพระวินัยจริงๆ พระพุทธเจ้าไม่ให้รับเงินนะครับ
แต่ว่าคือทุกวันนี้มันพูดยากนะ พูดยากจริงๆ
คือระบบของสงฆ์ในไทยเนี่ย
เป็นระบบที่ให้พระสามารถที่จะทำอะไรของท่านเองได้ด้วยนะครับ
แล้วบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปนะ

ตรงนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน
คือถามว่าบาปหรือไม่บาปเนี่ย ผมตอบอย่างนี้ง่ายๆ ว่าไม่บาป
ฟังดีๆ นะ คือบางท่านเนี่ยอาจจะบอก พูดรวมๆ พูดแบบตายตัวฟิกซ์ (
fix) ไปเลย
ว่าถวายเงินพระเนี่ยบาปนะ แต่ไม่ให้เหตุผลที่ถูกต้องนะ
ทีนี้ผมอยากจะพูดแบบนี้นะ การให้ทานเนี่ยใจเราคิดให้
ใจเรามีความบริสุทธิ์ที่จะสงเคราะห์ จะเกื้อกูลนะ
มันไม่มีทางเป็นบาปได้นะ

แต่ถึงแม้ว่าเนี่ยอย่างให้เงิน ให้ปัจจัยกับพระเนี่ย
แล้วเรารู้สึกลังเลสับสนอยู่เนี่ยนะ
คือก็คิดอย่างนี้แล้วกันว่าเรามีความตั้งใจอย่างไร
อย่างในกรณีนี้บอกว่าอยากจะให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
คือข้าวของที่มีคนถวายแบบอื่นๆ มีเยอะแล้ว อยากให้ท่านไปใช้ส่วนตัวนะ
อย่างนี้ไม่บาปหรอก

แต่เป็นผมนะ ถ้าเป็นผมเอง ผมไม่ถวายเงินมานานแล้ว
แล้วก็มีพอยท์ (
point) คือว่าผมเห็นจริงๆ ว่าการให้เงินให้ทองเนี่ย
มันเป็นการทำให้ท่านยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นฆราวาสอยู่
เพราะเงินทองเนี่ยมันเป็นเรื่องของฆราวาส
มันเป็นเรื่องการจับจ่ายใช้สอยตามใจชอบ
ในขณะที่ฐานะของพระเนี่ย จริงๆ แล้วเป็นผู้ขอ
ขอมาเพื่อยังชีพอยู่ได้ จะได้ปฏิบัติธรรมต่อโดยมีกำลังวังชา
นี่คือเป็นภิกขุ เป็นผู้ขอ ขอเฉพาะสิ่งยังชีพเท่าที่พอมีพอเป็น

ไม่ใช่เลือกอะไรก็ได้ตามใจชอบนะ