Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๒๖๙

dungtrin_cover

 dungtrin_gru2a

 

 

 
ทำอย่างไรให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้

ถาม – ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นในบริษัทที่ผมทำงานอยู่
ซึ่งผมก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีความสุขนัก
แบบนี้ควรทำอย่างไรให้ใจยอมรับได้ครับ

ตอบ - จริงๆ แล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณฝึกมา
อย่างที่ผมบอกว่าฝึกที่จะสนุก
ฝึกที่จะมีความสุขอยู่กับการเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองก่อน
เห็นว่าเดี๋ยวลมมันก็เข้า เดี๋ยวลมมันก็ออก
เดี๋ยวลมมันก็ยาว เดี๋ยวลมมันก็สั้น
บางทีลมมันสั้นๆ เนี่ย
คุณจะรู้สึกเลยว่ามันมาพร้อมกับความอึดอัดเป็นทุกข์
นี่ยังไม่ต้องพูดเรื่องงานนะ นี่พูดเรื่องหายใจอย่างเดียว
หายใจสั้นติดๆ กันหลายๆ ครั้ง
เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาได้แล้ว

แล้วถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะเห็น
ว่าลมเข้าบ้างออกบ้าง ยาวบ้างสั้นบ้างเนี่ย
เดี๋ยวมันก็นำความสุขมาบ้าง นำความทุกข์มาบ้าง
มันจะเกิดความรู้สึกเคยชิน
ที่จะเห็นว่าสุขทุกข์มันต้องผลัดมาเป็นเรื่องธรรมดา

ที่จะคาดหวังจะเอาสุขอย่างเดียว มันเป็นเรื่องเพ้อฝัน
แต่การคาดหวังว่าจะเห็นทั้งเหตุแห่งทุกข์ ทั้งเหตุแห่งสุข
เวียนหน้าสลับกันมา

นี่คือเรื่องของคนที่อยู่กับความจริง
ไม่ใช่คนที่อยู่กับความฝัน ไม่ใช่คนที่จมอยู่กับอดีต
แต่เป็นคนที่พร้อมจะรุดหน้าไปข้างหน้าอย่างเป็นสมาธินะ