Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๔๐๓

 

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๔๐๓

พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

ทำอย่างไรจิตจึงจะไม่วอกแวกในขณะนั่งสมาธิ

ถาม – ตอนที่ดิฉันนั่งสมาธิ จะรู้สึกเหมือนนิ่งได้สักครู่
แล้วต่อมาก็จะวอกแวก เป็นอย่างนี้ตลอดเวลา
มีวิธีจัดการอย่างไรให้นิ่งได้ตลอดบ้างคะ

ตอบ - นี่แหละตรงนี้แหละสิ่งที่คุณได้เห็นไป
มันได้เห็นไปครบแล้วนะครับ
เหตุปัจจัยที่เราจะมีความนิ่งได้สมูท (
smooth)
ความนิ่งที่เป็นความนิ่งแบบพุทธ ที่จะเจริญขึ้นเป็นปัญญาได้
คือความนิ่งในแบบที่เห็นความต่างไปเรื่อยๆ

อย่างเช่นที่คุณบอกว่าตอนนิ่งมันนิ่งได้
แต่เสร็จแล้วมันก็กลับมาวอกแวก
อันนี้คือเรื่องปกติ คือธรรมชาติของจิตเลยนะ
มันนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หรอก เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาวอกแวก

ประเด็นคือว่าเรามีสติเห็นว่าเดี๋ยวมันก็นิ่ง เดี๋ยวมันก็วอกแวก
อันนั้นน่ะเป็นการเห็นที่ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้น
เพียงแต่ว่าเห็นให้เกิดความต่อเนื่อง เห็นโดยไม่คาดหวังว่าจะนิ่งอย่างเดียว
เห็นด้วยความมีสติว่าบางทีจิตมันก็นิ่ง บางทีจิตมันก็วอกแวก
แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมานิ่งใหม่ได้
ตีค่าตีความให้เป็นจิตให้หมด อย่าตีค่าตีความว่าเราจะเอาความนิ่ง
เพราะความนิ่งไม่ใช่ปัญญาแบบพุทธ

ความนิ่งเป็นแค่ผลของการที่เราทำสมาธิได้ดี
หรือว่ากำลังของจิตมีมากพอ
แต่ไม่ใช่ว่าความนิ่งจะพาเราไปหานิพพาน

สิ่งเดียวที่จำทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้
คือการเห็นว่าความนิ่งก็ไม่เที่ยง ความวอกแวกก็ไม่เที่ยง
อะไรๆ ทางจิตที่มันปรุงแต่งจิตทั้งหลายล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยง
พอเราเห็นชัดว่าทั้งหลายทั้งปวง
ภาวะทางกาย ภาวะทางจิต ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยง
มันก็จะได้ข้อสรุปสุดท้าย คือไม่ใช่ตัวเดิม แสดงว่ามันไม่มีตัวตน

แต่ตอนนี้ใจเรานะ อย่างไรมันก็ไม่เชื่อ
มันก็ยังปักใจอยู่ว่าต้องมีตัวตน
เพราะจิตของเรายึดมานานชั่วกัปชั่วกัลป์ ว่ามีอัตตาที่แน่นอนอยู่
เห็นไหมเวลาที่เราพยายามทำสมาธิ
เราก็คล้อยตามอัตตาที่เรายึดมั่นนั่นแหละ
ว่าเราจะต้องไปถึงจุดที่แน่นิ่งอย่างเดียว ไม่กลับมาวอกแวกเลย

พระพุทธเจ้ามาชี้ใหม่ บอกไม่ใช่
ไม่ใช่ว่าจะให้เห็นแต่ความนิ่งไม่เที่ยง
ในจิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่า
เมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ
เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ
ก็รู้ ณ ขณะที่ถอนออกมาว่าไม่เป็นสมาธิแล้ว

จิตของคุณวอกแวกบ้างนิ่งบ้าง
ก็ให้เห็นว่าจิตมันมีกำลังที่จะนิ่งแป๊บหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวมันก็ถอยออกมา ถอยกำลัง
เสื่อมจากกำลัง กลายมาเป็นวอกแวก
เนี่ยเห็นอยู่แค่นี้มันได้ประโยชน์แล้ว มันได้สติแล้วนะครับ