Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๓๕๑

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๓๕๑

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

การทำบุญจะช่วยให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไร

ถาม – บุญในทางพระพุทธศาสนาคืออะไร
การทำบุญจะช่วยให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรคะ
และเหตุใดการภาวนาจึงเป็นบุญ

ตอบ – พิจารณาอย่างนี้ก่อนว่าบุญในพุทธศาสนาจำแนกไว้เป็น ๓ ระดับนะครับ
บุญขั้นต่ำคือการให้ทาน คือการสละออก
ด้วยการให้ทรัพย์เป็นทาน หรือการให้อภัยเป็นทาน
บุญขั้นกลางนะครับเรียกว่าการรักษาศีล
คือกั้นใจไว้ไม่ให้ไปเกลือกกลั้วกับสิ่งสกปรกนะ
อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าการที่เราสามารถรักษาศีลได้ตลอดชีวิต
เรียกว่าเป็นมหาทาน เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความปลอดภัยกับโลกทั้งใบ
คือให้ความปลอดภัยแบบไม่เลือกหน้า
นี่แหละที่เรียกว่ามหาทานแบบพุทธ

ส่วนการภาวนาคือการได้บุญขั้นสูงสุด คือให้จิตเนี่ยได้เห็นความจริง
ว่าอะไรควรยึด อะไรไม่ควรยึด อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นคุณ

คือพูดง่ายๆ นะบุญทั้ง ๓ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล หรือภาวนา
มันเป็นการทำให้จิตเนี่ยถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลย

ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาให้ทานเนี่ย
มันก็ถอนความตระหนี่ ล้างความตระหนี่ออกไป
หรืออย่างถ้าใครเคยบริจาคเลือด แล้วรู้สึกว่าใจเบา สบาย มันมีปีติมาก
นั่นก็เพราะว่าเราสละความยึด
ว่ากายนี้ หรือว่าอวัยวะภายในนี้เนี่ยมันเป็นของเรา
เราสละให้คนอื่นได้ เราคิดว่าเราทำให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยดีขึ้นได้
จากเศษส่วนหนึ่งของชีวิตเรา

อันนี้มันก็จะได้เห็นเลยว่าบุญแต่ละขั้นเนี่ย
มันเป็นไปเพื่อให้จิตมีความผ่องแผ้ว
ละความตระหนี่ ละความสกปรก แล้วก็ละความไม่รู้
ละความตระหนี่ด้วยการให้ทาน ละความสกปรกด้วยการถือศีล
แล้วก็พอจิตเราสะอาดพอเนี่ยนะ มีความชุ่มชื่นจากการให้ทานมากพอ
มันก็มีความสามารถที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ
แล้วพอเป็นสมาธิก็มีความสามารถที่จะเห็นตามจริง
ว่ากายนี้ใจนี้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเลยที่มันเที่ยง
มันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เพราะฉะนั้นบุญในทางพุทธศาสนา
ก็คือสิ่งที่จะทำให้มีความสุขความเจริญเดี๋ยวนั้นเลยตั้งแต่เราทำสำเร็จนะ
แล้วก็มีผลต่อเนื่อง คือถ้าทำบุญจนกระทั่งมีความอิ่มตัว
มีความชัดเจน มีความหนักแน่น
กระทั่งเกิดความสามารถพร้อมจะสละต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงได้

อันนี้แหละที่เป็นหลักฐาน เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราทำบุญมาตรงทางจริง
มาถูกทางแห่งความสุขจริง มาถูกทางแห่งการจะได้มีสิทธิ์พ้นทุกข์ได้จริง
การภาวนาที่ได้บุญก็เพราะว่าเราทำเหตุ
ให้ตัวเองเนี่ยอยู่บนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์