Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๓๓๕

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชชา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๓๓๕

กันยายน ๒๕๖๒  

 

ทำอย่างไรให้เลิกคิดฟุ้งซ่านในขณะนั่งสมาธิ

ถาม – ดิฉันนั่งสมาธิแต่ละครั้งจะสงบอยู่ได้ไม่นาน
จากนั้นจิตก็จะคิดฟุ้งซ่านตลอด ควรแก้ไขอย่างไรคะ

ตอบ – ก็สังเกตความไม่เที่ยงของลมหายใจให้เป็นก่อน
แล้วคุณจะสังเกตความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่าน

ระดับความฟุ้งซ่านเนี่ยนะ ในแต่ละลมหายใจจะไม่เท่ากัน
บางลมหายใจนะที่มันยาว ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ย
มันจะมีความคิดเบาบาง ความฟุ้งซ่านเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
แต่ถ้าหายใจสั้น หายใจแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะ
อย่างนี้เนี่ย ระดับความเข้มข้นของความฟุ้งซ่านมันจะทวีตัวขึ้นทันที


อันนี้พอสังเกตแค่ความต่างไปอย่างนี้เนี่ยนะ
ความฟุ้งซ่านจะกลายเป็นอุปกรณ์การเจริญสติไปโดยอัตโนมัตินะครับ

คือแทนที่มันจะเป็นคลื่นรบกวนเหมือนแต่เดิมเนี่ย
มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นความไม่เที่ยง
เห็นความไม่ใช่ตัวเดิมในตัวเองได้นะ