Print

ดังตฤณวิสัชชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉบับที่ ๔๓๐

 

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๔๓๐

พฤษภาคม ๒๔๖๖

 

จะมีวิธีจัดการกับภาพที่เกิดขึ้นขณะทำสมาธิได้อย่างไร

 

ถาม (๑) - จะมีวิธีจัดการกับภาพที่เกิดระหว่างสมาธิได้อย่างไรครับ
ช่วงไหนที่ผมสมาธิน้อยก็จะฟุ้งซ่าน หลักๆ จะเห็นกระดูกกับแสง
ซึ่งผมก็มองและดูไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปลี่ยนครับ

 

ตอบ (๑) นั่นแหละ เท่านั้นแหละที่คุณพูดมา
คีย์เวิร์ด (
keyword) อยู่ในนี้แล้ว ดูไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปลี่ยน
และดูให้เห็นซ้ำๆ อย่าไปเร่งร้อนว่าจะเห็นอะไรมากไปกว่านี้
เพราะการเห็นของจริงที่เป็นธรรมะในตน มันไม่ใช่เห็นแบบพรวดพราด
ไม่ใช่เห็นแบบว่า เออ ฉันจะสั่งว่าให้วันนี้ร่างกายจงเน่าเปื่อยเป็นผุยผงให้ดู
เพื่อให้สำเร็จนวสีวถิกาบรรพ อันเป็นสุดยอดของวิปัสสนาทางกาย
ไปสั่งมันแบบนั้นไม่ได้
แต่การที่คุณเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นั่นแหละ
ดูไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปลี่ยน เนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้


คุณแค่คุยกับตัวเองให้ถูกว่าฉันจะใจเย็น
แล้วก็ดูไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปลี่ยน
อย่างนี้
อย่าต้องกลัวว่าจะต้องเห็นไปกี่เดือนกี่ปี ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมีพัฒนาการสักที
เมื่อไหร่มันจะไปสู่ขั้นตอนของการบรรลุมรรคผลสักที
แบบนั้นยิ่งใจร้อนเท่าไหร่นะ
เส้นทางของพระนิพพานมันจะยิ่งยืดยาว ไกลออกไปเรื่อยๆ


แต่ถ้าคุณใจเย็น คุยกับตัวเองให้ได้ ตกลงกับตัวเองให้ถูก
ว่าจะไม่คาดหวังอะไรนอกจากดูไปอย่างนี้แหละ
ดูไปจนกว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นี่แหละ
เดี๋ยวปัญญาจะมาเอง
มันจะผุด ผุดพรายนะ
พอไม่มีข้อสงสัย มีแต่สติรู้ไปตามจริงไปเรื่อยๆ เนี่ย
ในที่สุดนะมันเข้าสู่ภาวะที่ใช่ ที่มันพร้อมจะพาตัวเองออกจากอุปาทาน
หลุดออกจากอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในกายใจได้เองนะครับ

……………………………………………………………………

ถาม (๒) – หลังจากดิฉันฝึกสมาธิมาเป็นเวลานานพอสมควร
ก็พบว่ามีความสุขกว่าเดิม จิตใจนิ่งและเย็นขึ้น
เห็นอารมณ์และภาวะของจิตชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ
บางครั้งที่จิตเกิดอกุศลก็เห็นได้เร็ว
แต่ดิฉันก็รู้สึกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นเหมือนจะรุนแรงว่าแต่ก่อน
แบบนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะ

 

ตอบ (๒)ไม่ใช่แก้ไข แต่ถ้าความโกรธมันมากขึ้น
คืออยากให้สังเกตว่ามันชัดขึ้นหรือเปล่า
มันอาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ชัดขึ้น พอชัดขึ้นแปลว่าอะไร
แปลว่าคุณสามารถที่จะรู้ความไม่เที่ยงของมันง่ายขึ้น

มองแง่ดีนะ อย่าไปมองแง่เสียนะครับ