Print

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ - ฉนับที่ ๓๒๒

dungtrin_cover

dungtrin_gru2a

 ดังตฤณวิสัชชา ฉบับเปิดกรุ ฉบับที่ ๓๒๒

มีนาคม ๒๕๖๒

 

มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นทั้งวัน ควรทำอย่างไร 

ถาม – ดิฉันสังเกตว่าตนเองมีความคิดที่เป็นอกุศลอยู่เต็มไปหมด
แบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะ
 

ตอบ - ก็เอาความคิดดีๆ เข้าไปแทนที่
อาจจะเป็นการสวดมนต์ก็ตาม
สวดมนต์เนี่ยนะ แน่นอนเราไปนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูป
นึกถึงพระพุทธเจ้านะครับ แล้วก็จิตเนี่ยตั้งอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็สวดแบบถวายแก้วเสียง
สวดแบบถวายความสุขแด่พระพุทธรูปไปเนี่ยนะ
มันก็ถูกแทนที่ จิตก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งเป็นกุศลแล้ว

หรือระหว่างวันเราไปนั่งสวดมนต์ทั้งวันไม่ได้นะ
ก็อาจจะท่องพุทโธๆ พุทโธไป
หรือว่าอาจจะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต อย่างนี้นะ
มันก็ช่วย มันเห็นชัดๆ เป็นสิ่งที่จับต้องได้เลยนะ
ว่าเราเปลี่ยนความคิดไม่ดีด้วยความคิดดีๆ ที่เรามีเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยนะ
 

เพราะบางทีเนี่ย โลกปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
มันไม่ค่อยมีปัจจัยมาปรุงแต่งให้อยากคิดอะไรดีๆ สักเท่าไหร่นะ
มองไปทางไหนมีแต่คนด่ากัน
มองไปทางไหนมีแต่ภาพวาบหวิวนะ ชวนให้คิดในเรื่องต่ำ ในเรื่องใต้สะดือ
หรือมองไปทางไหนมีแต่คนคิดหักหลังกัน มีแต่คนคิดแทงกันข้างหลัง
ความรู้สึกอยากจะดี เป็นคนดีเนี่ยนะ มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆ

แต่ทีนี้ถ้าเราไม่คิดถึงว่า เออ ใช้คำเนี่ยถูกแล้ว
คือว่าเรามองเข้ามาเนี่ยแล้วรู้ตัวว่าจิตเป็นอกุศลโดยมากนะ
เราก็จะได้รู้ตัวเช่นกันว่า ควรจะเอาสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลเนี่ยนะ
มาประดิษฐานไว้ในใจแทน
อย่างเช่นบทสวดหรือว่าเอาแค่คำว่าพุทโธนี่แหละ