Print

join

ร่วมส่งบทความผ่านทางอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*** ประสงค์จะลงคอลัมน์ไหนช่วยแจ้งด้วยนะคะ *****)

เนื่องจากขณะนี้ระบบกระดานสนทนาและส่งบทความ
ของนิตยสารธรรมะใกล้ตัว มีข้อขัดข้องบางประการ ทำให้ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
คุณผู้อ่านสามารถส่งบทความมาที่อีเมล์ที่นี่ได้แทนนะคะ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ขอบคุณค่ะ

คอลัมน์สัพเพเหระธรรม
คอลัมน์ของฝากจากหมอ
คอลัมน์แง่คิดจากหนัง
คอลัมน์นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ
คอลัมน์พาเที่ยว เอี่ยวธรรม
คอลัมน์รูปชวนคิด


เกณฑ์กลาง

 1. เนื้อหามีเกร็ดข้อคิดทางธรรม ศีลธรรม หรือข้อคิดดี ๆ สร้างแรงบันดาลใจดีๆ?อันเป็นประโยชน์ ภายใต้ขอบเขตที่ สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก
 2. ไม่มีข้อความที่เปรียบเทียบดูหมิ่นบุคคลอื่น ศาสนาอื่น หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ี่
 3. เป็นบทความที่ผู้เขียนแต่งขึ้นเอง ไม่ลอกเลียน คัดลอก หรือตัดต่อดัดแปลง จากผลงานของผู้อื่น?ไม่นำบทความที่มาจากที่อื่น และต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน หากยกข้อความจากที่ใดมา ต้องอ้างอิงเสมอ

คอลัมน์: สัพเพเหระธรรม

เรื่องราว เรื่องเล่า อาจมาจากฉากหนึ่งในชีวิตของคุณ ที่มีเกร็ดข้อคิดทางธรรม หรือข้อคิดดี ๆ อันเป็นประโยชน์ อาจเป็นเรื่องเล่าสั้น ๆ ในรูปแบบที่เสมือนอ่านเล่น ๆ แต่อ่านจบแล้ว ผู้อ่านได้เกร็ดธรรมหรือข้อคิดดี ๆ ติดกลับไปด้วย ในส่วนนี้อาจจะเป็นธรรมะจากชีวิตประจำวัน

เกณฑ์เฉพาะคอลัมน์

เนื้อหาและสำนวนมีความเหมาะสมกับนิตยสาร อาจเขียนในเรื่องทั่วๆไปรอบตัวได้
เช่น สังคม เศรษฐกิจการเมือง บันเทิง แต่มองในมุมมองของศีลธรรมและธรรมะในพุทธศาสนา
มากกว่าแง่มุมอื่นๆ ในรูปแบบที่เสมือนอ่านเล่น ๆ มีประโยคที่กระทบใจผู้อ่าน


คอลัมน์: ของฝากจากหมอ

นำเสนอข่าวสารในวงการแพทย์ หรือสาระน่ารู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ ที่คนทั่วไปสนใจ หรือนำไปใช้ได้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่าน จากแง่มุมต่าง ๆ ที่แพทย์แต่ละแขนงมีความรู้ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ กัน

เกณฑ์เฉพาะคอลัมน์

 1. เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมไปถึงประสบการณ์ที่น่าสนใจในสายงานบริการสาธารณสุข
 2. การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก หรือแนวความเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ?ต้องมีเนื้อหาไม่ขัดแย้งกับหลักฐานทางการแพทย์ ทั้งนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 3. ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ วิจารณ์ พาดพิงสินค้า หรือการให้บริการใดๆ
 4. ผู้เขียนต้องแนบชื่อจริง วุฒิการศึกษา และสถานที่ปฎิบัติงานแทบท้ายบทความเพื่อการยืนยันความถูกต้องเชื่อถือได้ของบทความ กรณีได้รับเลือกแล้วผู้เขียนสามารถเลือกให้ลงชื่อจริงหรือไม่ก็ได้
 5. มีเนื้อหาธรรมะแทรกในบทความ

คอลัมน์: แง่คิดจากหนัง

แง่คิดจากหนัง หากมีรูปประกอบ หรือเพลง midi เล็กๆประกอบ ก็ขอด้วยนะครับ

เกณฑ์เฉพาะคอลัมน์

 1. การดำเนินเรื่อง มีความโดดเด่นน่าสนใจ มีประโยคที่กระทบใจผู้อ่าน
 2. แง่คิดที่ได้ สอดคล้องกับหนังเรื่องนั้นจริง ๆ
 3. หากบทความมีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์ (contain spoiler) กรุณาระบุแจ้งให้ทราบด้วย

คอลัมน์: นิยาย/เรื่องสั้นอิงธรรมะ

เปิดโอกาสกว้างสำหรับคนที่ชอบคิดชอบเขียน โดยเฉพาะอดีตนักฝัน ที่เพิ่งผันตัวมาอยู่ในโลกธรรมะ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวให้คนได้ข้อคิดข้อธรรม ผ่านความสนุกของรูปแบบนิยายหรือเรื่องสั้นได้อย่างเพลิดเพลิน

เกณฑ์เฉพาะคอลัมน์

 1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไม่ลอกหรือตัดตอนเรื่องของผู้อื่น นำหลักธรรมมาผูกกับเรื่องได้อย่างแนบเนียน
 2. เนื้อหาเหนี่ยวนำให้ผู้อ่านรู้สึกนึกคิดคล้อยตามจุดมุ่งหมายของเรื่องตลอดสาย
 3. สนุกสนานเพลิดเพลิน น่าติดตาม อ่านง่าย สามารถแพร่หลายในวงกว้าง

คอลัมน์: พาเที่ยว เอี่ยวธรรม

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหน ๆ มาแบ่งปันความประทับใจ แทรกไว้ด้วยศีลธรรมความดีงาม จังหวัดต่าง ๆ ในไทย หรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ไม่มีวันที่ใครคนเดียวจะรู้ได้หมด

กติกา: รบกวนส่งภาพสวย ๆ มาประกอบบทความด้วยนะคะ

เกณฑ์เฉพาะคอลัมน์

 1. ในกรณีที่มีการนำประวัติสถานที่นั้น ๆ (วัด, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ท่องเที่ยว, ตลาดน้ำ ฯลฯ) เขียนลงในบทความด้วย ประวัตินั้นควรเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น
 2. หากมีการอ้างอิงถ้อยคำสัมภาษณ์หรือประวัติสถานที่นั้น ๆ ต้องมีการแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ ด้วย (เช่น จากหนังสือ...หน้า... หรือ จากเว็บไซต์...)
 3. นำเสนอจุดเด่นของสถานที่นั้น ๆ ที่ไม่ควรพลาด
 4. ภาพประกอบบทความควรเป็นของผู้เขียนบทความเอง หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว
 5. ไม่พาชมหรือแทรกธรรมะด้านการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับแนวทางของนิตยสาร
 6. เน้นการพาเที่ยว ที่ได้แง่คิดหรือข้อเตือนใจเกี่ยวกับธรรมะ
 7. มีการบอกถึงจุดสังเกต หรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อความสะดวกของผู้ที่ต้องการไปเที่ยวสถานที่นั้น ๆ

คอลัมน์: รูปชวนคิด

ภาพที่ให้ข้อคิดพร้อมคำบรรยายสั้นๆ

เกณฑ์เฉพาะคอลัมน์

 1. ผู้ส่งต้องใส่ข้อความประกอบภาพ ที่เรียบเรียงขึ้นด้วยตัวเอง
 2. ลักษณะของข้อความควรต้องกระชับ กินใจ ให้ข้อคิด และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะความเจริญทางด้านจิตใจ
 3. ไม่มีข้อความทื่ขัดแย้งกับพุทธพจน์ หรือ พระไตรปิฎก ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด (แล้วแต่ทีมงานจะกำหนด)
 4. ถ้านำภาพมาจากที่อื่น ต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว และต้องให้เครดิตที่มาของภาพด้วย
 5. ไม่มีข้อความที่จาบจ้วง ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสงฆ์ หรือศาสนาอื่น
 6. งดรับภาพและข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือข้อความที่นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท