Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๐๓

dungtrin_editor_coverความเข้มแข็งที่แท้

dungtrin_new2

อารมณ์อดพูดไม่ได้
เป็นภาวะเปราะบางทางใจ
ดังนั้น ใครก็ตามที่สามารถฝึกตน
อดกลั้นที่จะไม่พูดเรื่องไม่ควรพูด
จึงเป็นผู้เปลี่ยนภาวะเปราะบาง
ให้ผนึกตัวเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ
จิตใจเหลือจุดอ่อนน้อยลงเรื่อยๆ

ความเข้มแข็งที่แท้จริง
ไม่ใช่ภาวะอึดอัด เก็บกด หรือขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
แต่เป็นจิตที่มีความสุข มีใจเปิดเผยปลอดโปร่ง
เพราะจิตที่เก็บกด วันหนึ่งต้องระเบิด
แต่จิตที่สบาย อีกกี่วันก็สบายหายห่วง

เป้าหมายของการบำเพ็ญขันติบารมี
จึงไม่ใช่แค่การสกัดกั้นคำพูด
แต่ต้องสังเกตแรงอัดในใจไปด้วย
ลมหายใจนี้อึดอัดมากหรืออึดอัดน้อย
ลมหายใจหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง
เมื่อใดสติเห็นความไม่เที่ยงของความอึดอัด
เมื่อนั้นจิตย่อมคลาย ย่อมวาง ย่อมว่างจากอาการฝืน
นั่นแหละ ขันติบารมีที่ประกอบด้วยพุทธิปัญญาอย่างแท้จริง
คือ สะกดใจได้ด้วย มีสติเจริญขึ้นรู้ความไม่เที่ยงด้วย

ดังตฤณ
กรกฎาคม ๕๗

 

** ข่าวสารประจำฉบับ **

dungtrin_editor_coverdungtrin_editor_cover

แนะนำคอลัมน์

 • ใครที่ต้องร่วมงานกับคนที่ชะตาไม่ต้องกัน
  แล้วอยากจะฝึกปฏิบัติธรรมจากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ
  มีคำแนะนำดีๆ ใน "ดังตฤณวิสัชนา ฉบับเปิดกรุ"
  ตอน "ควรทำอย่างไรเมื่อต้องร่วมงานกับคนที่รู้สึกไม่ดีด้วย"

 • การรักษาสุขภาพกายและใจให้ดี มีประโยชน์มหาศาล
  ส่วนจะมีวิธีและรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น
  คุณงดงามบอกเล่าไว้ใน คอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี"
  ตอน "คุยเรื่องสุขภาพ (๒) – ความสำคัญที่ควรรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ"

 • ส่วนคอลัมน์ "ธนาคารความสุข" ฉบับนี้
  คุณ aston27 มีวิธีฝึกสติ เพื่อให้อยู่กับความคิดได้อย่างเป็นสุข
  ไม่ทุกข์เพราะความคิดของตนค่ะ
  ในตอน "เสียงแห่งความเงียบ" (^__^)

 

*ข่าวประชาสัมพันธ์*

new cover

(หน้าปกหนังสือแบบจัดพิมพ์)

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "ธรรมชุดเตรียมพร้อม"
รวมพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
เนื่องในโอกาส ๑๐๑ ปี ชาตกาล
เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

หลังจากที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน มรณภาพไปไม่นาน
คุณชลนิล นักเขียนนวนิยายแนวธรรมะ ซึ่งมีนิวาสถาน ณ จังหวัดอุดรธานี
และไปทำบุญที่วัดป่าบ้านตาดเป็นประจำทุกสัปดาห์มากว่ายี่สิบปี ได้ปรารภว่า
แต่ก่อนหนังสือธรรมะของหลวงตาที่เคยแจกสาธุชนจะมีจำนวนมากที่เป็นเล่มใหญ่
หนาประมาณ ๕๐๐ หน้าขึ้นไป รวมกัณฑ์เทศน์สำคัญๆ เป็นเรื่องๆ เข้าไว้ด้วยกัน
แต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ เห็นส่วนมากมีแต่หนังสือเล่มเล็กๆ
คัดเฉพาะข้อธรรมในบางกัณฑ์มาเท่านั้น ไม่ค่อยมีหนังสือเล่มใหญ่แจกอีกแล้ว

แต่การที่จะจัดพิมพ์หนังสือเล่มหนาดังกล่าวจำนวนมากเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานนั้น
แน่นอนว่าจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์มิใช่น้อย
ซึ่งเกินกำลัง ยากยิ่งนักสำหรับคนทั่วไปไม่กี่คนที่มิได้ร่ำรวยมีเงินเหลือใช้มากมายจะทำได้

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้
เป็นวันครบรอบ ๑๐๑ ปี ชาตกาลหลวงตาพระมหาบัว
และเป็นโอกาสอันดีที่สำนักพิมพ์ฮาวฟาร์ โดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช หรือ "ดังตฤณ"
ได้ตอบรับคำขอให้นำพระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เล่มที่มีชื่อว่า "ธรรมชุดเตรียมพร้อม" มาจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสืบต่อธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถ่ายทอดผ่านพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
ไว้เป็นสมบัติธรรมให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป
ซึ่งในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ คุณดังตฤณได้ออกแบบปกใหม่อย่างงดงาม
ชวนค้นหาสาระธรรมที่อยู่ภายในเล่มเป็นยิ่งนัก

"ธรรมชุดเตรียมพร้อม" เป็นหนังสือรวมกัณฑ์เทศน์ ที่หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรม
แก่สุภาพสตรีท่านหนึ่ง ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย และเสียชีวิตไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งสำหรับหนังสือเล่มนี้ คือ
๑. ผู้ริเริ่มจัดพิมพ์ในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗
ได้ถอดเทปพระธรรมเทศนาดังกล่าว พิมพ์ต้นฉบับด้วยพิมพ์ดีด
แล้วกราบเรียนขออนุญาตองค์หลวงตาถึง ๓ ครั้ง กว่าที่ท่านจะอนุญาตให้พิมพ์แจกเป็นธรรมทานได้
ซึ่ง หลวงตาท่านได้อ่านต้นฉบับพร้อมทั้งเมตตาแก้ไขให้ก่อนจัดพิมพ์ (ดังรายละเอียดในถ้อยแถลง) หลังจากนั้นก็มีผู้ศรัทธาพิมพ์ถวายวัดป่าบ้านตาดอีกหลายครั้ง
๒. ข้อธรรมที่องค์หลวงตาเมตตาสั่งสอนผู้ป่วยที่เหลือเวลาในโลกนี้เพียงน้อยนิด
เป็นธรรมะปฏิบัติสำหรับฆราวาสที่เข้มข้น
เป็นเส้นทางแห่งองค์มรรคอันเปรียบประดุจกุญแจดอกสำคัญซึ่งไขสู่ประตูแห่งความพ้นทุกข์โดยแท้!
๓. จากประสบการณ์ของฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้หลายรอบ
แต่ละรอบที่อ่าน แม้จะเป็นอักษรเดียวกัน กลับให้ความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไป
ทั้งในทางสติ สมาธิและปัญญา นับว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นหนังสือขนาด ๘ หน้ายกธรรมดา ปกแข็ง พิมพ์สี่สี สปอตยูวี ปั๊มเคเงิน
เย็บกี่ไสกาวเข้าเล่มไม่หลุดง่าย เนื้อหาใช้กระดาษถนอมสายตา ๗๕ แกรม จำนวน ๕๓๘ หน้า
ราคาหนังสือเล่มละ ๑๓๕ บาท
(หากเงินในบัญชีมากเพียงพอที่จะจัดพิมพ์ถึง ๕,๐๐๐ เล่ม ราคาจะลดลงเหลือเล่มละ ๑๑๔.๙๐ บาท
ทั้งนี้จะอัพเดทให้ทราบในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ค่ะ)

ถ้าท่านประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุน กรุณาโอนเงินไปที่
ชื่อบัญชี : คุณเกสรา เติมสินวาณิช
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: ๔๐๔-๘๘๑๔๙๑-๒

เมื่อโอนแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ (กรุณาคัดลอกไปแปะนะคะ)
๑. ชื่อ-นามสกุล :
๒. วัน-เวลาที่โอน (วิธีทำรายการ, สาขาที่ทำรายการ) :
๓. จำนวนเงินที่โอน :
๔. ที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือ กรณีต้องการให้จัดส่ง : (ค่าจัดส่งเล่มละ ๑๑๓.- บาท)
หลังจากแจ้งการโอนแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am4pBtAiaRjPdHBOX2dUYU5MVVZWS2JIZWM5ZExVblE&usp=sharing

วิธีรับหนังสือ
๑) ติดต่อรับหนังสือด้วยตนเอง
รับที่ ณัฐชญาคลินิก (คลิก) โดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
ทั้งนี้ ทางณัฐชญาคลินิกอำนวยความสะดวกในการเป็นจุดรับหนังสือให้เท่านั้นนะคะ
๒) จัดส่งทางไปรษณีย์
มีค่ากล่องและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส รวมเล่มละ ๑๑๓ บาท)

ปิดรับการร่วมจัดพิมพ์หนังสือภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เพื่อจะได้จัดส่งหนังสือทั้งหมด เตรียมแจกเป็นธรรมทาน ก่อนวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(เลื่อนวันที่ปิดรับเร็วขึ้น (จาก ๑ ส.ค.) เพื่อเผื่อเวลาสำหรับการจัดพิมพ์และการขนส่งหนังสือค่ะ)

หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับหนังสือ, เปลี่ยนแปลงจำนวนหนังสือ หรือข้อมูลใดๆ
กรุณาอีเมลแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้นะคะ

ขออนุโมทนากับเส้นทางแห่งกุศลสว่างไสวในดวงจิตของสาธุชน
ผู้มีศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนา เผยแผ่ธรรมทานร่วมกัน
ทั้งท่านที่มีส่วนร่วมลงแรง และลงเงินจัดพิมพ์หนังสือ "ธรรมชุดเตรียมพร้อม"
ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในภายภาคหน้า
ด้วยอานิสงส์แห่งธรรมทานนี้ จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และปัญญาธรรม
บังเกิดแก่ทุกท่านตราบเข้าพระนิพพานเทอญ

  bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
  ที่ www.dlitemag.com นะคะ
  สวัสดีค่ะ (^__^)