Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๕๐

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

ราคาคำ


 editor250

 ค่าแรงมีราคากลางในตลาด

ค่าตัวมีราคาตามระดับความดัง

ค่าฝีมือมีราคาตามเสน่ห์ของผลงาน

แต่ค่าความน่าไว้ใจ

มีราคาตาม คำจริงที่สะสมด้วยปาก

ยิ่งสะสมไว้มากเท่าไร

ราคาคำพูดยิ่งสูงอย่างน่าแปลกใจขึ้นเท่านั้น

 

คนส่วนใหญ่ลดค่าความน่าไว้ใจลงเรื่อยๆ

ด้วยการโกหกแลกผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นครั้งๆ

มีเพียงคนส่วนน้อยที่เพิ่มค่าให้คำพูดในปากตนขึ้นเรื่อยๆ

แม้ต้องกัดฟันพูดความจริงที่ทำให้เสียโอกาสเป็นคราวๆ

 

เมื่อใช้ชีวิตนานพอ คุณจะเข้าใจได้เองว่า

คำพูดเป็นของไหลเข้าหูคนจำนวนมากได้

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงที่ที่คุณพูดก็ตาม

แต่ช่วงต้นๆ คนเราจะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงนี้

จึงมักพูดไปเรื่อย รับปากเรื่อย ขายผ้าเอาหน้ารอดไปเรื่อย

หรือไม่ก็ปั้นน้ำเป็นตัวไปเรื่อย แบบไม่บันยะบันยังกันเลย

กระทั่งถึงวันหนึ่ง จำเป็นต้องใช้ คำพูดราคาแพงขึ้นมา

ถึงรู้ตัวว่า แทบไม่เหลือราคาค่าลมปากเสียแล้ว

 

ถ้าจำเป็นต้องฟังเรื่องน่าไว้ใจ

คนจะเลือกฟังคนที่สะสมความน่าไว้ใจไว้มากพอ

ศีลข้อ ๔ จึงไม่ใช่แค่ทำให้คุณสบายใจตอนพูด

แต่ช่วยให้คำพูดมีราคามหาศาลด้วย!

 

ดังตฤณ

พฤษภาคม ๕๙

 

** ข่าวสารประจำฉบับ **

dungtrin_editor_coverdungtrin_editor_cover

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า"
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

ใครที่ไปวัดแล้วเคยเกิดความรู้สึกโหวงเหวงขึ้นมา
เมื่อพบว่ามีผู้คนไปทำบุญน้อยกว่าที่คาดไว้

ความรู้สึกดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทำไมจึงเกิดความรู้สึกโหวงเหวง เมื่อไปวัดแล้วพบว่ามีคนมาทำบุญน้อย"

สิ่งสกปรกย่อมล้างออกได้ด้วยน้ำสะอาด
เช่นเดียวกับเวรที่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวร

ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้ในคอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี"
ตอน "เวรย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร"


bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่ www.dlitemag.com นะคะ
สวัสดีค่ะ (^__^)