Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๙๐

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

สมานแผลใจ

editor390

แผลทางใจ

ถ้าจะหายเร็ว ก็คือต้องลืมเร็ว

แล้วที่จะลืมเร็ว

ความรู้สึกที่เป็นขั้วตรงข้าม

ต้องแซงหน้า

ยิ่งตรึกนึกมากขึ้นเท่าไหร่

แผลแทนที่จะหายไปเอง

จะกลับยิ่งถ่างกว้างขึ้น

ความทรงจำก็เลยจะไม่ไปไหน

 

ทางแก้

ไม่ใช่สั่งตัวเองให้

หยุดนึกถึงคนคนนั้นซะที

แต่ต้องด้วยการ

เปลี่ยนวิธีคิดถึงใครคนนั้นเสียใหม่

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ถ้าความเคยชินที่จะคิด คือ

ทำอย่างไรภาพจำ

จะกลายเป็นภาพจริงอีกครั้ง?’

ให้บอกตัวเองว่า

นั่นแหละ! คุณกำลังกรีดแผลเล่นแล้ว

อาการทางใจพรรค์นั้น

คือต้นเหตุให้ยื้อทุกข์เปล่าๆ

เตือนตัวเองให้เกิดสติรู้ขึ้นมาว่า

นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรที่คุณได้คืนมา

นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรที่ใจสร้างขึ้นจริง

 

จากนั้นให้ตกลงกับตัวเองว่า

คุณจะสั่งสมความเคยชิน

ที่จะตั้งโจทย์ใหม่ คือ

'ทำอย่างไร

ใจจะอยู่กับความจริงตอนนี้?'

โจทย์ข้อนี้แหละ

ยาสมานแผลสูตรโบราณ

ที่ยังคงรักษาแผลได้ผลมาทุกยุคทุกสมัย

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

เมื่อนึกถึงปัจจุบัน

คุณจะนึกถึงความมีอยู่

ของลมหายใจ

และอาการทางกายเดี่ยวนี้

รู้ว่าหายใจสั้นหรือยาว

รู้ว่าหลังตรงหรือหลังงอ

 

หายใจยาวขึ้น เป็นสุขมากขึ้น

หายใจสั้นลง เป็นสุขน้อยลง

นั่งหลังตรง สติดีขึ้น

นั่งหลังงอ สติด้อยลง

ความรู้ที่ได้จากการสังเกตนี้

คือเบสิก

ที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองกระจ่าง

นั่นคือ ภาพความทรงจำเก่าๆ

จะหวนมาเล่นงาน

ตอนคุณไม่เป็นสุข หรือมีสติด้อยลง

 

ถึงจุดหนึ่งคุณจะเคยชิน

ที่จะคิดถึงความสัมพันธ์

ระหว่างสภาพกายกับสภาพใจ

แล้วงงตัวเองว่าทำไม

อกหัก ผิดหวังในรัก

แล้วต้องมัวหวนคิดถึงภาพอดีต

ในเมื่อมีภาพปัจจุบันให้รู้

ให้เป็นสุขอยู่กับตัวเองได้อย่างนี้

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

นี่คือทางลัดในการสมานแผล

ที่ถ้าทำจริง

ก็อาจเห็นผลจริงในวันเดียว

 

คนอกหักหลายคน

ที่หันหน้าเข้าหาธรรมะ

พบว่าดีที่อกหัก ดีที่เคยมีแผลใจ

ไม่อย่างนั้น คงไม่คิดปลีกตัว

ออกมาจากความวุ่นวายในโลก

ได้มาเสพสัมผัสความว่าง

ความเบาแบบธรรมะ!

 

ดังตฤณ

พฤศจิกายน ๖๔

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์              

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญพระธรรมเทศนา
ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

มานำเสนออย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

ในสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างแพร่หลาย
เราควรระวังกาย วาจา และใจอย่างไร
จึงจะไม่พลั้งเผลอไปปรามาสพระอริยบุคคล
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "การปรามาสพระอริยะถือเป็นบาปมากไหม"