Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๒๕

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกไม่ตามใจเรา

editor325

 

 

โลกในการรับรู้ของเรา

คือตัวเรา ที่นึกว่าเราเป็นอย่างไร

กับคนที่ล้อมรอบตัวเรา

ที่ตัดสินว่าเราเป็นแบบไหน

 

โลกเป็นไปดังใจเราในบางวัน

แต่ไม่ใช่ตามใจเราทุกวัน

 

โลกยื่นสิ่งที่เราขอเป็นพักๆ

แต่เรียกร้องหลายสิ่งจากเราเป็นอาจิณ

 

โลกไม่ได้สนว่าเราชอบอะไร

แต่ตัดสินว่าเราน่าชอบหรือน่าชังแค่ไหน

 

โลกไม่ได้แคร์สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับโลก

แต่เป็นไปตามที่เคยเป็น กำลังเป็น และจะเป็น

 

แค่สักวันหนึ่ง

เราลืมตาตื่นขึ้นมารู้ความจริงนี้

เห็นว่าเราเกิดมาอยู่ในท่ามกลางโลกแบบนี้

เราจะปวดหัวน้อยลงครึ่งหนึ่ง

กล่าวคือ แม้ยังปวดหัวกับอีกครึ่ง

ที่ควบคุมไม่ได้ภายนอก

แต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องปวดหัว

กับความไม่ได้ดังใจภายในเราเอง

 

เมื่อเลิกปวดหัวกับความไม่ได้ดังใจ

ใจจะเริ่มเป็นกลาง

เห็นอะไรตามจริงมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อใดเกิดสติ นึกได้ว่าโลกไม่ตามใจเรา

เมื่อนั้น ก็เกือบเห็นอนัตตา

ทั้งภายนอกและภายในได้แล้ว

 

อนัตตา คือ การประกอบร่างกันของสิ่งต่างๆ

ที่ตรงตามใจบ้าง ไม่ตรงตามใจบ้าง

อนัตตา คือ เป้าล่อให้หลงยึดว่า

เป็นเรา ของเรา แล้วไม่ช้าก็หายไปจากเรา!

 

 ดังตฤณ

เมษายน ๖๒

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์              

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า"
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/\-)

เหตุใดในขณะทำสมาธิจึงมีความเกร็งและความไม่สบายกายเกิดขึ้น
และทำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าในการเจริญสติ
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "คาดหวังผลจากการทำสมาธิมากเกินไป ควรแก้ไขอย่างไร"

“ความเป็นผู้ว่าง่าย” เป็นหนึ่งในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ผู้ที่มีคุณลักษณะนี้ย่อมได้รับผลดีทั้งในทางโลกและทางธรรม
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี" ตอน "ความเป็นผู้ว่าง่าย"

bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่ www.dlitemag.com นะคะ
สวัสดีค่ะ (^__^)