Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๒๒

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเคยชินดีๆ ทางความรัก

 

editor322

ถ้าให้เลือกขณะมีสติ

ทุกคนคิดได้หมดว่า

การระบายอารมณ์อย่างถูกต้อง

คือการไขความในใจให้ฟัง

ปรึกษาอีกฝ่าย เพื่อขอคำแนะนำ

หรืออย่างน้อยเป็นคู่คิด

ให้รู้สึกว่าไม่ต้องเก็บกด

อัดอั้นอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครรับฟัง

 

แต่หากเต็มไปด้วยโทสะพลุ่งพล่าน

จนขาดสติในการเลือก

แถมรู้สึกว่าคนใกล้ตัว

ไม่ใช่ประตูทางออก

ไม่ใช่คนที่จะช่วยไขปัญหา

คุณจะอยากเอาโทสะ

ไปลงที่เขาหรือเธอ

อย่างไม่สมเหตุสมผลไปแทน

ตามกลไกธรรมดามนุษย์

ที่อยากระบายโทสะหรือความแค้น

ด้วยการเห็นใครสักคนเจ็บปวด

 

เมื่อทำครั้งหนึ่ง

คุณจะอยากทำอีกแบบขาดสติ

และทึกทักเอาเองว่า

ไม่เป็นไร รักกัน คงรับได้

 

แต่ข้อเท็จจริงคือ

ความรักไม่ได้เป็นเหมือนเหล็กทน

ความรักของบางคนอาจเหมือนแก้วหนา

ทุบหนักๆครั้งหนึ่งอาจไม่เห็นร่องรอย

แต่หลายครั้งเข้าจะเริ่มเห็นรอยร้าว

 

ความรักของบางคนอาจเหมือนแก้วบาง

เจอทุบทีเดียวอาจแตกไปเลยก็ได้

 

ทุกความเสียหายมีค่าใช้จ่าย

แก้วที่มีค่า เมื่อร้าว เมื่อแตก

ต้องมีใครบางคนติดหนี้เสมอ

 

เมื่อต้องกลับมาอยู่กับคนรัก

ทั้งยังมีโทสะคุกรุ่น

คุณต้องรีบสร้างความเคยชิน

เห็นคนรักเป็นความสบายใจ

ไม่ใช่เห็นเป็นถังขยะรับความไม่สบายใจ

เห็นคนรักเป็นคู่คิด

ไม่ใช่เห็นเป็นกระสอบทรายแทนคู่แค้น

หรือถ้าคนรักฟังไม่รู้เรื่อง ไม่อยากฟัง

ก็เล่าอะไรที่รู้ว่าน่าฟัง

กับทั้งฟังอะไรที่คนรักอยากเล่า

ก่อนที่จะเข้าเรื่องไม่น่าฟังนัก

 

ความเคยชินดีๆทางความรัก

จะทำให้แก้วไม่ถูกกระทบกระแทก

เมื่อไม่มีความเสียหาย

เมื่อไม่มีความเหนื่อยหน่าย

แก้วจะถูกรักษาไว้

แล้วก็ไม่มีใครต้องติดหนี้!

 

ดังตฤณ

มีนาคม ๖๒

 

 

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์              

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า"
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/\-)
 

หากพบว่าตนเองมีความคิดที่เป็นอกุศลอยู่เสมอๆ ตลอดทั้งวัน
ทำอย่างไรจิตจึงจะเป็นกุศลขึ้นมาได้
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นทั้งวัน ควรทำอย่างไร"
 

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่ปริพาชกนามว่าทีฆนขะ
อันทำให้พระสารีบุตรซึ่งถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่
ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นด้วย

ติดตามรายละเอียดได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามเรียบเรียงไว้
ในคอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี" ตอน "สิ่งทั้งปวงสมควรแก่เราหรือไม่"

bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่ www.dlitemag.com นะคะ
สวัสดีค่ะ (^__^)