Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๔๓๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าคิดจะทิ้งทุกข์ อย่าเสียดายเหตุแห่งทุกข์

 

 

 

editor438

 

เรื่องดีๆในวันหน้า

มักมีรากจากการที่วันนี้คุณต้องผ่านเรื่องไม่ดี

ด้วยความพยายามทำให้มันลงเอยดี

 

อดีตที่ขมขื่น ยังดีกว่าวันนี้

ที่เอาแต่จมอยู่กับอดีตที่ขมขื่น

อดีตที่ขมขื่นมีข้อดีตรงที่มันผ่านไปแล้ว

แต่มีข้อเสียตรงที่มันทำให้ปัจจุบันของบางคน

ไปไม่ถึงไหนเสียที

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

หากคุณมี ‘ความเคยชินที่จะเศร้าสร้อย’

และก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรถูก

ให้ปลูกฝังความเคยชินอย่างใหม่

 

เมื่อ ‘มีอะไรเข้ามากระทบ’ แล้วรู้สึกว่า

จิตโดนขุดคุ้ยเอาอดีตตั้งแต่กาลไหน

พ.ศ. ใดมาก็ไม่ทราบ โถมเข้ามา

ก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอารมณ์

ให้ ‘ตัดตอนเสียด้วยสติ’ อย่าไปคิดต่อ

อย่าไปพยายามที่จะใส่ใจเข้าไป

และก็หมกมุ่นกับอาการที่เคยชินแบบเดิมๆ

 

คือ กระทบปุ๊บ เกิดปฏิกิริยาเป็นความเศร้าปั๊บ

อันนั้นเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้

แต่สิ่งที่เราจะจัดการได้ คือ

เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาชั่วขณะ

ที่เกิดอะไรมากระทบหู กระทบตาให้ระลึกถึง

สิ่งนั้นเป็นเพียง ‘เครื่องกระทบใจ’

แล้วเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นความเศร้า

และเห็นว่าความเศร้านี้มันไม่ได้มีตัวตน

ไม่ได้มีความเป็นตัวเราที่ยั่งยืนอยู่ในกายนี้ในใจนี้

แต่มันเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีอะไรมากระทบ

เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็หายไป

เห็นมันเป็นเพียงคลื่นรบกวนแบบแมลงหวี่แมลงวัน

ไม่สนใจมัน

ก็หมดแรงดึงดูดให้เข้ามาตอมจิตเราไปเอง

 

ถ้าเรามีสติระลึกได้แค่นี้นะ

ตัวสติที่สร้างขึ้นมา มันจะค่อยๆสั่งสม

เป็น ‘ความเคยชินใหม่’ ที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้า

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ชีวิตคนลาดลงสู่ความลุ่มลึก

ของสิ่งที่ตัวเองทำมากขึ้นทุกที

ความเบาตัวเบาใจไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

และหลายครั้ง ก็อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

จากการเรียนรู้ที่อยู่กับความหวานชื่น

ของการลืมอดีตที่ขมขื่น

 

จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุ้ม

คือการทุ่มเทกับการ ‘ใช้ชีวิตขณะนี้’

ไม่ใช่ ‘ใช้ชีวิตซํ้าอยู่ในหัว’

ถ้าคิดจะทิ้งทุกข์ อย่าเสียดายเหตุแห่งทุกข์!

 

ดังตฤณ

กันยายน ๖๖

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญพระธรรมเทศนา
ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

“อาการสักแต่รู้” มีลักษณะอย่างไร
และหากมีจิตที่ว่างจากความฟุ้งซ่านแล้วควรพิจารณาเช่นใด
จึงจะเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "เมื่อรู้สึกว่าจิตว่างจากความคิด ควรปฏิบัติอย่างไร"