Print

จากใจ บก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๒๔๘

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

เลี้ยงคนอย่างไร ได้คนอย่างนั้น


 editor248

 

ธรรมชาติของความไม่รู้และความเข้าใจผิด

จะสั่งให้คุณบังคับตัวเองว่า จงหยุดฟุ้งซ่าน

จงเก่ง จงเจ๋ง จงแน่วนิ่งอยู่กับความสงบ

หารู้ไม่ว่าที่แท้ การบังคับตัวเองทั้งที่ไม่พร้อม

คือการเพิ่มความฟุ้งซ่าน ไม่ใช่การลดความฟุ้งซ่าน

คือการทำให้จิตกระเพื่อมไหว ไม่ใช่การทำให้จิตสงบ

คือการทำให้ตัวเองยิ่งเป็นทุกข์ ไม่ใช่ยิ่งเป็นสุข

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ยิ่งอยากเท่าไหร่ ยิ่งฟุ้งเท่านั้น

แม้ความอยากนั้น จะหมายถึงความอยากสงบ

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ถ้าไม่กระหายใคร่อยาก

ความฟุ้งจะเท่าเดิม หรือไม่ก็ลดระดับลงเอง

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ถ้าเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแบบไม่หวังผล

ลมหายใจต่อลมหายใจ จะเห็นความฟุ้งซ่านไม่เท่าเดิม

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า เมื่อเห็นความฟุ้งซ่านไม่เที่ยง ไม่เท่าเดิม

ใจจะถอยออกมาเป็นผู้ดู ไม่ใช่พุ่งเข้ายึดเอาความฟุ้งซ่าน

 

ด้วยมุมมองที่ถูก และความเข้าใจที่ตรง

คุณจะรู้ว่า ตั้งต้นมุมมองไว้ถูกเสมอ

ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกเสมอ สงบเบาไม่เว้นแม้แต่ครั้งเดียว!

 

ดังตฤณ

เมษายน ๕๙


** ข่าวสารประจำฉบับ **

dungtrin_editor_coverdungtrin_editor_cover

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า" มานำเสนอ
ฉบับนี้เป็นเรื่องราวในคราวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
อันเป็นหลักคำสอนสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาค่ะ
(-/\-)

ใครที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยทารก
ลองมาดูวิธีการฝึกให้เด็กๆ รู้จักธรรมะตั้งแต่ในวัยเยาว์
ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จะปลูกฝังให้เด็กอายุหนึ่งขวบคุ้นเคยกับธรรมะได้อย่างไร"

การได้เกิดในประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนา
มีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ทำให้เราชาวพุทธมีโอกาสอันดียิ่งที่ได้ปฏิบัติทั้งทาน ศีล และภาวนา
ดังที่คุณงดงามได้บอกเล่าเรื่องราวไว้
ในคอลัมน์ “เพื่อนธรรมจารี” ตอน "เล่าเรื่องไปทำงานที่สิงคโปร์"


bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่ www.dlitemag.com นะคะ
สวัสดีค่ะ (^__^)