Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๔๑๓

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

มีเมตตาอย่างแท้จริง

 

 

editor413

 

หลายคนฝึกอภัย

เพราะรู้ว่าการอภัย

คือกุญแจไขประตูห้องขัง

เมื่อปลดปล่อยตัวเองได้

ก็เป็นสุขเองได้

 

แต่เมื่อฝึกอภัย

ก็มีข้อน่าสงสัยอยู่หลายข้อ

เช่น แม้ปลงใจอภัยแล้ว

ตกลงกับตัวเองว่าจะเลิกเจ็บใจแล้ว

ตั้งใจจะไม่เอาเรื่องอีกแล้ว

แต่เจอหน้าก็ยังรู้สึกไม่ดี

ไม่อยากใกล้ ไม่อยากคบ

ไม่อยากคุย ไม่อยากมอง

ไม่รู้สึกสนิทด้วยเหมือนเดิม

จึงน่ากังขาว่าอย่างนั้น

พูดได้เต็มปากไหมว่าอภัยจริง

การกลับมาคบสนิทเหมือนเดิม

ไม่ใช่สัญลักษณ์ของการอภัยจริง

 

แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็แนะว่า

คนพาลอย่าคบ

หรือแม้เขาไม่ได้เป็นพาล

แต่คบกันแล้วมีแต่เกิดอกุศลทั้งสองฝ่าย

อย่างนั้นก็ให้พึงหลีกเลี่ยงเสียดีกว่า

 

มาตรวัดการอภัยจริงอยู่ที่ ใจ

ดูที่ใจตัวเองว่า

สามารถวางทุกคนที่มีเรื่องด้วย

อย่างมี ความสุขความพอใจที่จะวางหรือไม่

 

จะมีความสุขจริง

ต้องรู้อยู่แก่ใจว่า

ไม่ได้แกล้งมีความสุข

และเมตตา

ก็คือความสุขทางใจชนิดหนึ่ง

ฉะนั้น จะวัดว่ามีเมตตาจริง

ก็ต้องรู้ว่าเมตตาโดยไม่ได้แกล้ง

กล่าวคือ ใจพร้อมจะไม่เบียดเบียน

เพราะเป็นสุขอยู่กับความสะอาดของศีล

ใจพร้อมจะไม่เอาเรื่อง

เพราะเป็นสุขอยู่กับการไม่ถือสาหาความ

 

วิธีมีเมตตาจริงตามแบบพระพุทธเจ้า

ไม่ใช่ฝึกหนเดียวแล้วเกิดเมตตากันง่ายๆ

แต่ต้องใช้เวลากันตลอดชีวิตที่เหลือ

ค่อยๆพิจารณา ค่อยๆสำรวจเข้ามาที่ใจตน

เห็นให้ได้ว่า พยาบาทแล้วเป็นทุกข์

เห็นกันเป็นเดือนเป็นปี

จนรู้ซึ้งว่า พยาบาทเป็นโรคทางจิต

หายพยาบาท ก็คือหายจากโรคทางจิต

เมื่อโรคทางจิตหายไป

ความปั่นป่วน

ความป่วยไข้ตะครั่นตะครอทางวิญญาณก็หายตาม

เกิดความสุข ความโล่ง ความเบาขึ้นมาแทน

 

เมื่อสุขแล้ว ก็จดจ่ออยู่กับความสุขนั้น

เป็นร้อยเป็นพันครั้ง จนถึงจุดอิ่มตัว

รู้สึกถึงความกว้างขวางไม่มีประมาณของความสุข

เกิดสมาธิ เกิดสุขล้ำ

อันได้แต่การเลิกผูกพยาบาท

 

ยิ่งสุขชนิดนี้เกิดบ่อยขึ้นเท่าไร

ใจก็ยิ่งเมตตาเป็นปกติขึ้นเท่านั้น

นั่นแหละ! แหล่งที่มา

ของความพร้อมอภัยจริง

สร้างเขตปลอดภัยปลอดเวรขึ้นจริงในตนแล้ว!

 

ดังตฤณ

กันยายน ๖๕

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญพระธรรมเทศนา
ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

การดูเวทนาที่ถูกต้องมีวิธีการอย่างไร
และสิ่งใดเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทำอย่างไรจึงจะข้ามผ่านเวทนาทางจิตได้"