Print

จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๓๑

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

เกมกรรม

editor331

 

 

แค่คุณชิงชังเขา

ในฐานะผู้สังเกตการณ์

หรือถ้าคุณนึกอยากผูกเวรกับเขา

ในฐานะคนโดนแย่ง

ก็เป็นหนึ่งในโทษที่เขาโดนแล้ว

เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า

ผลของการผิดศีลข้อ ๓ สถานเบา

คือ การมีภัยเวรในโลกนี้

(ส่วนสถานหนัก ต้องไปอบายภูมิ

คือมีอะไรกับใครไม่เลือกหน้า

ไม่เลือกลูกเขาเมียใครไปเรื่อย)

 

หลายคนที่แย่งสามีหรือภรรยาคนอื่น

มักคล้ายกัน คือ ไปไหนรู้สึกไม่ปลอดภัย

นั่นก็เพราะรู้แก่ใจว่าเจ้าของเขาหวง

เจ้าของเขาอาจคิดประทุษร้ายตอบ

ความรู้สึกกลัวภัย ไปไหนไม่เป็นสุข

ก็เป็นการโดนลงโทษสถานหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม

ต้องพิจารณาด้วยว่า

ความเกลียดชังในฝั่งเรา

ทำให้อยากเห็นใครบางคนพินาศ

ผลของการอยากเห็นคนอื่นพินาศ

คือการเกิดโทสะชนิดแรง

จิตใจพลุ่งพล่านด้วยไฟนรกจากอกตน

อันนั้นเราเองก็ต้องรับผลของเราเช่นกัน

และถ้าพูดกันตามธรรมชาติของจิต

คนที่คิดอยากให้ใครเจ็บเท่าตน

หรือเจ็บมากกว่าตน

มักเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วรุ่มร้อน

ไม่มีใครอยากทนอยู่ด้วยนานนัก

เห็นใบสมรสเป็นความถูกต้องชนิดเดียวในโลก

ถูกผิดอื่นไม่พิจารณาเลย

ประเภทนั้นก็อาจเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่ง

ที่ทำให้ต้องอกช้ำระกำใจในที่สุดด้วย

ถ้าอ่านเกมกรรมออก

ก็จะบอกถูกว่ามีกรรมทั้งฝั่งเขาฝั่งเรา

ไม่ใช่มีใครถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียว

 

เมื่อเห็นภาพรวม

ใจเราจะเป็นกลางขึ้น

เช่น เห็นว่าเหตุผลของการไปมีคนอื่นนั้น

พิสดารหลากหลายได้ไม่ซ้ำกัน

ส่วนใหญ่คือไม่อิ่มในกาม

ได้เท่าไรไม่พอ คิดไม่ซื่อแต่แรก

แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากตบะแตก

จากการถูกยั่วยวน สถานการณ์พาไป

และอีกส่วนเกิดจากความรู้สึกเหลือทน

เช่นที่เคยมีข่าวคนดีศรีสังคมหลายราย

กลายเป็นฆาตกรเพราะคู่ครองโหดร้าย

พูดจาไม่ดี ไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรของคู่ครอง

แถมไม่ยอมให้หย่า ไม่ว่าจะอ้อนวอนอย่างไร

 

ประเภทอ้อนวอนขอหย่าแล้วถูกปฏิเสธ

เลยไปมีคนใหม่แบบไม่เกรงใจใบสมรสนั้น

อาจเพราะพบว่าอยู่กับอีกคนแล้วชีวิตมีความสุข

มีความเอื้ออาทรต่อกัน

หันด้านเย็นเข้าหากัน

ซึ่งนั่นคือ ใช่สำหรับเขาหรือเธอ

แต่แน่นอนว่าสำหรับเรา

ที่เฝ้ามองด้วยความเกลียดชัง

อย่างไรก็เห็นว่า ไม่ใช่

คือ ไม่ใช่ตามหลักศีลธรรม

และ ไม่ใช่ในความรู้สึกส่วนตัว

 

โลกทำงานอย่างนี้ กรรมทำงานอย่างนี้

ถ้าเขาสร้างเหตุปัจจัยที่ใช่สำหรับกันและกัน

ก็ใช่ตามความรู้สึกของเขา

อันนี้เป็นเรื่องทำใจยาก

แต่ถ้าเข้าใจ ก็จะเห็นอะไรตามจริงมากขึ้น

ผิดศีลผิดธรรม คือ ไม่ใช่

แต่อาจถูกใจ ถูกฝาถูกตัว รู้สึกว่า ใช่เลย

แยกเป็นต่างหากจากกันได้

ถูกหลักเหตุหลักผลแบบพุทธได้

สัจจะความจริงไม่ได้เสื่อมหายไปไหน!

 

ดังตฤณ

กรกฎาคม ๖๒

 

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์              

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญเทศนานิพนธ์
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง "๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า"
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

การเปล่งเสียงสวดมนต์ในขณะที่ทำงานต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
โดยที่ไม่สามารถพนมมือได้
จะถือเป็นการลบหลู่พระรัตนตรัยหรือไม่
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "สวดมนต์ไปด้วยในขณะทำงานบ้านได้ไหม"
 

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
และบางครั้งก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

คุณงดงามจึงได้บอกเล่าถึงวิธีการรับมือต่างๆ ไว้
ในคอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี" ตอน "
Disruptive Technology"

bear byeพบกันใหม่พฤหัสหน้า 
ที่ www.dlitemag.com นะคะ
สวัสดีค่ะ (^__^)