Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๓๙๕

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมะที่แท้

 

editor395

บางคนที่ฉลาดจำ

อาจขนข้อธรรมหลายร้อย

เข้าหัวได้ในวันเดียว

เสร็จแล้วดื้อยา

มาบ่นว่ามียามาก แต่กินแล้วไม่หาย

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ที่จะนำธรรมะ

มาประดิษฐานในจิตจริงสักข้อ นับว่ายาก

 

อย่างเช่น

การจะมีน้ำใจอยากให้ทาน

หรือการจะมีกำลังใจเด็ดเดี่ยวรักษาศีล

กว่าจะจริง

กว่าจะสว่างแจ้งกลางใจว่า

จิตแบบนี้เอง ไม่กระสับกระส่าย

ไม่กระทำตนเป็นต้นเหตุทุกข์ให้ตัวเอง

ก็ต้องผ่านการถูกยั่วยุ

พิสูจน์ตัวนับสิบนับร้อยวัน

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ธรรมะที่แท้ จึงเป็นวิสัยของ

ผู้ทนฝึกตนเอาตัวรอดจากทุกข์

เห็นธรรมะเป็นแนวทางผ่านด่านยาก

 

ธรรมะที่แท้ ไม่ใช่วิสัยของ

ผู้ยอมก้มหัวให้เหตุแห่งทุกข์

เห็นธรรมะเป็นของง่าย ไม่ต้องทำอะไร

นึกว่าแค่ฟังๆเอาไว้พูดได้ก็พอ!

 

ดังตฤณ

มกราคม ๖๕

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญพระธรรมเทศนา
ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
มานำเสนออย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

ในขณะที่กำลังฟังเทศน์จากครูบาอาจารย์
ควรเลือกวิธีปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "นั่งสมาธิในขณะที่ฟังธรรมได้หรือไม่"