Print

จากใจ บ.ก. ใกล้ตัว - ฉบับที่ ๔๒๕

dungtrin_editor_cover

dungtrin_new2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสร้างความสุขให้ตัวเอง

 

   

editor425

 

 

วิธีช่วยเหลือ

คนที่จมอยู่กับความรู้สึกสงสารตัวเอง

คือ พาเขาช่วยคนที่น่าสงสารกว่าเขา

 

ความรู้สึกสงสารตัวเอง

ถ้ายืดเยื้อและเข้มข้นนานพอ

จะสร้างความรู้สึกหนึ่งขึ้นมา

คือ ตัวเองน่าสงสารที่สุดในโลก

 

ความรู้สึกสงสารตัวเอง

ถ้าครอบงำจิตใจได้มิดพอ

ก็จะสร้างอีกความรู้สึกหนึ่งขึ้นมา

คือ ตัวเองทำอะไรก็ไม่ผิด

เป็นความผิดของอะไรสักอย่าง

หรือใครสักคน

คนอื่นมีหน้าที่ต้องเห็นใจตน

ถ้าไม่เห็นใจต้องถูกด่าให้อายกัน

 

ความรู้สึกสงสารตัวเอง

ถ้าเกิดขึ้นข้างเดียว

สงสารคนอื่นไม่เป็น

ในที่สุดจะก่อหลุมดำทะมึน

จากความเห็นแก่ตัวร้ายกาจ

หมดพลังชีวิตของตัวเอง

พร้อมจะสูบพลังชีวิตของคนอื่น

จึงไม่อยากอยู่กับตัวเอง

และคนอื่นก็ไม่อยากเข้าใกล้

ไม่อยากถูกสูบพลัง

เห็นว่าน่าสงสาร แต่ไม่น่าช่วย

หรือกระทั่งหมั่นไส้ อยากซ้ำเติมให้หนักขึ้น

 

ความรู้สึกสงสารตัวเอง

เริ่มต้นจากความเศร้าโศกเสียใจ

แล้วคร่ำครวญไม่หยุด

ร้องขอความสุขจากคนอื่น

ไม่หาวิธีสร้างความสุขให้ตัวเอง

 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ความรู้สึกเห็นใจคนอื่น

ถ้ายาวนานและเข้มแข็งพอ

จะสร้างความรู้สึกหนึ่งขึ้นมา

คือ ใครต่อใครในโลกน่าเห็นใจไปหมด

 

ความรู้สึกเห็นใจคนอื่น

ถ้าแผ่ออกกว้างด้วยจิตเต็มๆดวง

ก็จะสร้างอีกความรู้สึกหนึ่งขึ้นมา

คือ อยากเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก

ไม่โทษใคร ติเพื่อก่อ

อยากเปิดตาคนอื่นให้มองตาม

เห็นตามกันว่า ใช้เวลาแก้ไข

ดีกว่าเสียเวลาแก้ตัว

 

ความรู้สึกเห็นใจคนอื่น

ถ้าเกิดขึ้นไม่ขาดสาย

เกลียดคนยาก หรือเกลียดใครไม่เป็นเลย

ในที่สุดจะสร้างพลังสว่างสดใส

อันเกิดจากความเมตตาปรานีไม่มีที่สุด

มีความชื่นบานไม่จำกัดให้ตนเอง

เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ไม่รู้หมดรู้สิ้น

จึงมีความสุขอยู่กับตนเอง

และช่วยใครต่อใครให้รู้สึกดีขึ้นได้

แม้เพียงเพิ่งเข้าใกล้

ดังนั้น ถึงไม่มีเรื่องเดือดร้อน

ไม่คิดเรียกร้องให้ใครช่วย

คนก็อยากช่วย

หรือหาทางทำให้ชีวิตดีขึ้น

เป็นการตอบแทนกัน

 

ความรู้สึกเห็นใจคนอื่น

เริ่มต้นจากความอิ่มใจในตน

แล้วอยากให้ล้นออกไปเป็นสุขของคนอื่นบ้าง

มีดีก็แบ่งๆกัน

ไม่เอาแต่หันหน้า

เข้าหาความรู้สึกของตัวเองอยู่คนเดียว!

 

ดังตฤณ

มีนาคม ๖๖


 

** ข่าวสารประจำฉบับ **

แนะนำคอลัมน์             

คอลัมน์ "แสงส่องใจ" ได้อัญเชิญพระธรรมเทศนา
ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

มานำเสนออย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/
\-)

ต้องเลี้ยงดูอย่างไรสัตว์เลี้ยงจึงจะมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิ
และเมื่อสัตว์นั้นตายไปแล้วจะรับบุญที่เจ้าของทำส่งไปให้ได้หรือไม่
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จะช่วยสัตว์เลี้ยงที่ตายให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีได้อย่างไร"

การทำงานหนักจนเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ
เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคร้ายหลายโรค
แล้วจะมีทางออกหรือวิธีแก้ไขได้อย่างไร
ติดตามได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์ "เพื่อนธรรมจารี" ตอน "ทำงานหนักจนเสียชีวิต"